Sekretariaty

Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej
ul. Szturmowa 4
02-678 Warszawa
e-mail: iksi@uw.edu.pl


Sekretariat dyrektora i spraw pracowniczych – pokój 516

poniedziałek – piątek 10:00-14:00

Małgorzata Ułanowicz
tel.: 22 55 34 248, dyrektor.iksi@uw.edu.pl

mgr Alicja Wąsik
tel.: 22 55 34 282, azwasik@uw.edu.pl

Dziekanat ds. studenckich, sekcja IKSI

  • studia pierwszego stopnia – pokój 406
mgr inż. Bogna Szpakowska-Tabaka
mgr inż. Katarzyna Buczek
tel.: 22 55 34 208, iksi@uw.edu.pl

poniedziałek: 10.00 – 14.00
wtorek: 10.00 – 14.00
czwartek: 10.00 – 14.00

  • studia drugiego stopnia – pokój 407

mgr Justyna Krupa
tel.; 22 55 34 201, iksi.magisterskie@uw.edu.pl

poniedziałek – czwartek: 10.00 – 14.00
soboty zjazdowe w godzinach: 8.00 – 10.30

 

Opieka nad Kolegiami – pokój 516

poniedziałek – piątek 10:00-14:00
mgr Małgorzata Ułanowicz
tel.: 22 55 34 248, m.ulanowicz@uw.edu.pl

Odbiór dyplomu z Kolegium po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.