dr Anna Bajerowska

InformacjePrzebieg karieryZainteresowania naukoweWybrane publikacjeLinki do osobistych profili naukowych/zawodowychWięcej
ORCID https://orcid.org/0000-0002-2894-8165
Obszar naukowy językoznawstwo
Stanowisko adiunkt
Numer pokoju w IKSI 3.610
E-mail a.b.bajerowska@uw.edu.pl
Dyżur urlop do 30 listopada 2022 r.: dyżury online w indywidualnie ustalonych terminach; dyżury stacjonarne od 1 grudnia 2022 r.: środa, godz. 11.15-12.15.
 • doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, Uniwersytet Warszawski, 2014
 • MA Konferenzdolmetscherin für Polnisch, Deutsch und Englisch (magister translatoryki w zakresie tłumaczenia konferencyjnego), Uniwersytet Jana Gutenberga w Moguncji/ Germersheim, Niemcy, 2008
 • magister filologii w zakresie tłumaczenie specjalistyczne język niemiecki, język angielski, Uniwersytet Warszawski, 2007
 • lingwistyka języków specjalistycznych
 • zastosowanie teorii układów złożonych w lingwistyce
 • teoria wiedzy
 • neurolingwistyka
Książki
 • Bajerowska, A. (2014), Transferencja wiedzy specjalistycznej. Warszawa.
Rozdziały
 • Bajerowska, A. (2018), Informacja i generowanie wiedzy w świetle założeń lingwistyki antropocentrycznej, (w:) D. Litwin-Lewandowska (red.), Informacja w przestrzeni publicznej. Lublin, s. 7-17.
 • Bajerowska, A. (2017), Wiedze specjalistyczne – terminy – ontologie terminologiczne, (w:) M. Małachowicz, S. Grucza (red.), Polskie i europejskie nurty terminologiczne. Warszawa, s. 70-88.
 • Bajerowska, A. (2016), Eigenschaften der Fach(sprach)lichkeit von Texten aus dem Bereich der Europäischen Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, (w:) K. Nycz, K.-D. Baumann, H. Kalverkӓmper (red.), Fachsprachenforschung in Polen. Forum für Fachsprachenforschung. Berlin, s. 195-210.
Artykuły
 • Bajerowska, A. (2019), Sequenzierung sprachlicher Regeln. Einige Bemerkungen zu dem anthropozentrisch fundierten Spezifizitӓt-Konzept, (w:) „Studia Niemcoznawcze. Studien zur Deutschkunde” LXIII, s. 7-18.
 • Bajerowska, A. (2018), Inkorporowanie modeli z dziedziny fizyki, matematyki i neurobiologii na grunt lingwistyki antropocentrycznej, (w:) „Applied Linguistics Papers” 25(1), s.1-8.
 • Bajerowska, A. (2018), Języki specjalistyczne w świetle wybranych założeń emergentyzmu. Przyczynek do rozważań teoretycznych, (w:) „Applied Linguistics Papers” 25(4), s. 145-157.
 • Bajerowska, A. (2011), Antropocentryczna a korelatywne koncepcje wiedzy i informacji, (w:) „Lingwistyka Stosowana. Applied Linguistics. Angewandte Linguistik. Przegląd” 4, s. 229-239.