dr Dorota Kozakiewicz-Kłosowska

InformacjePrzebieg karieryZainteresowania naukoweWybrane publikacjeLinki do osobistych profili naukowych/zawodowychWięcej
ORCID https://orcid.org/0000-0001-6187-6100
Obszar naukowy językoznawstwo
Stanowisko adiunkt
3.520
E-mail d.kozakiewicz@uw.edu.pl
Dyżur czwartek 12:00 – 13:00

(po uprzednim mailu(po umówieniu drogą mailową)

 • doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, Uniwersytet Warszawski, 2019;
 • magister filologii w zakresie filologii włoskiej, Uniwersytet Warszawski, 2009;
 • licencjat w zakresie języka reklam, Uniwersytet Warszawski, 2006
 • dydaktyka języka włoskiego
 • semantyka porównawcza (j. polski, j. włoski)
 • gramatyka kontrastywna (j. włoski, j. polski)
 • język reklamy komercyjnej i niekomercyjnej
Książki
 • Redaktorka i koordynatorka tłumaczenia polskiego monografii Alessandro Falassi La Santa dell’Oca. Vita, morte e miracoli di Caterina da Siena – Święta Katarzyna ze Sieny. Życie, śmierć i cuda Świętej z Dzielnicy Oca, przy współpracy w Włoskim Instytutem Kultury w Warszawie, Istituto Italiano di Cultura, Betti Editrice, Siena, 2014;
 • Competenze linguistiche ed interculturali degli studenti italiano L2: alcune traduzioni delle parodie politiche di Maurizio Crozza, [w:] “Kwartalnik Neofilologiczny” LXI, Zeszyt 1-2014 (red. E. Jamrozik), PAN, Warszawa, 2014 (ss. 207-222); Asystent Redaktora Zeszytu;
 • Kozakiewicz, D. (2014), Le rappresentazioni sostantivali del concetto della qualità della vita come sicurezza nella pubblicità sociale italiana e polacca. (w:) E. Jamrozik & R. Sosnowski Roman (red.), Percorsi linguistici tra Italia e Polonia: studi di linguistica italiana offerti a Stanisław Widłak, Franco Cesati, Firenze.
Artykuły
 • Kozakiewicz, D. (2012), La vita si può toccare? Sull’immagine linguistica della qualità della vita, come un valore “tangibile” in alcune pubblicità sociali in Italia. (w:) “L’italiano e l’Italia del Terzo Millennio: uno sguardo dalla Polonia”, s. 65-80;
 • La vita si può toccare? Sull’immagine linguistica della qualità della vita come un valore “tangibile” in alcune pubblicità sociali in Italia, [w:] “L’italiano e l’Italia del terzo millennio. Uno sguardo dalla Polonia” (red. E. Jamrozik, K. Miłkowska Samul), Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Wyd. SWPS, Warszawa, 2012 (ss. 65 – 80);
 • Kozakiewicz, D. (2014), Competenze linguistiche ed interculturali degli studenti italiano L2: alcune traduzioni delle parodie politiche di Maurizio Crozza. (w:) „Kwartalnik Neofilologiczny” LXI, 1, s. 207-221;
 • Kozakiewicz, D. (2014), Tłumaczyć nieprzetłumaczalne: wykorzystanie „sympatycznych” materiałów autentycznych – wystąpień kabaretowych w doskonaleniu komunikacji w J2 (w:) „Języki specjalistyczne wczoraj, dziś i jutro”, s. 194-203;
 • Kozakiewicz, D. (2014), Importanza dell’analisi linguistica dei media: la rappresentazione della qualità della vita in Italia e Polonia in alcune pubblicità sociali dedicate alla sobrietà degli autisti., (w:) “Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae Universitas Catholica Ružomberok” XIII, 5/2014, s. 176-191;
 • Importanza dell’analisi linguistica dei media: la rappresentazione della qualità della vita in Italia e Polonia in alcune pubblicità sociali dedicate alla sobrietà degli autisti, [w:] Rocznik XIII, 5-2014, Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae, Universitas Catholica Ružomberok (red.T. Jablonský), Ružomberok, 2014 (ss.176-191);
 • Tłumaczyć nieprzetłumaczalne: wykorzystanie „sympatycznych” materiałów autentycznych – wystąpień kabaretowych w doskonaleniu komunikacji w J2, Języki specjalistyczne wczoraj dziś i jutro, [w:] Studi@Naukowe 17 (red. M. Łukasik, B. Mikołajewska), IKLA, Warszawa, 2014 (ss. 190-203);
 • Le rappresentazioni sostantivali del concetto della qualità della vita come sicurezza nella pubblicità sociale italiana e polacca[w:] “Percorsi linguistici tra Italia e Polonia. Studi di linguistica italiana dedicati a Stanisław Widłak” (red. E. Jamrozik, R. Sosnowski), Franco Cesati Editore, Firenze, 2014 (ss. 185-194);
 • Kozakiewicz, D. (2015), Grammatica contrastiva: uno strumento per futuri traduttori, (w:) “Kwartalnik Neofilologiczny” LXII, 2, s. 341-351;
 • Grammatica contrastiva: uno strumento per futuri traduttori, [w:] Kwartalnik Neofilologiczny LXIIZeszyt 2-2015, (red. D. Prola), PAN, Warszawa, 2015 (ss. 341-351);
 • Kozakiewicz D. (2017), Motivazioni sostantivali nelle pubblicità sociali italiane e polacche: la tutela ambientale, (w:) “Studi@ Naukowe”, 35, s. 102 – 112;
 • Motivazioni sostantivali nelle pubblicità sociali italiane e polacche: la tutela ambientale [w:] Studi@ Naukowe, Zeszyt 35 (red. E. Jamrozik), IKSI, Warszawa, 2017 (ss. 102 – 112);
 • Approccio pragmalinguistico nei progetti glottodidattici. Il lessico nel contesto di attività sportiva it/pl: una proposta didattica, [w:] “Italiano L1/L2. Problemi, analisi, proposte didattiche” (red. D. Słapek, Ruska Ivanovska-Naskova), Edizioni dell’Orso, Alessandria, 2021, (ss. 69-84);
 • L’italianità e la polonità nel concetto della società civile, [w:] “Sperimentare ed esprimere l’italianità. Aspetti linguistici e glottodidattici” (red. A. Gałkowski, J. Ozimska, I. Cola), WUŁ, Łódź-Kraków, 2021 (ss. 31-46).