dr hab. Bernadetta Wójtowicz-Huber

InformacjePrzebieg karieryZainteresowania naukoweWybrane publikacjeLinki do osobistych profili naukowych/zawodowychWięcej
ORCID https://orcid.org/0000-0003-3508-012X
Obszar naukowy historia, antropologia
Stanowisko adiunkt
Numer pokoju w IKSI 3.514
E-mail bernwoj@poczta.onet.pl
Dyżur urlop
 • doktor habilitowana nauk humanistycznych w zakresie historii, Uniwersytet Wrocławski, 2010
 • doktor nauk filozoficznych  w zakresie historii Europy Wschodniej, Historii Nowożytnej Europy i Etnologii, Uniwersytet Ludwika Maksymiliana w Monachium (Niemcy), 1997
 • magister etnografii, Uniwersytet Jagielloński, 1991
 • magister historii, specjalność nauczycielska, Uniwersytet Jagielloński, 1987
 • historia Europy Środkowo-Wschodniej
 • religia/kościoły w kontekście modernizacji i nacjonalizacji
 • teorie stosunków interetnicznych, narodu i procesów nacjonalizacji
 • zagadnienia mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce i Europie
 • socjologia i etnografia
Książki
 • Wójtowicz-Huber B. (2009), Kirche und Nation. Westpreußen, Galizien und die Bukowina zwischen Völkerfrühling und Erstem Weltkrieg, (we współpracy z Ralphem Schattkowskym i Sergijem Osatschukiem), Hamburg.
 • Wójtowicz-Huber B. (2008), Ojcowie Narodu. Duchowieństwo greckokatolickie w ruchu narodowym Rusinów galicyjskich (1867– 1918), Warszawa.
 • Wójtowicz-Huber B. (2015), Väter der Nation. Die griechisch-katholische Geistlichkeit im Nationalisierungsprozess der galizischen Ruthenen (1867-1918), Hamburg.
 • Wójtowicz-Huber B. (2000), Die Geschichte der Ukrainischen Katholischen Kirche in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg bis 1956, Wiesbaden.
Rozdziały
Artykuły
 • Wójtowicz-Huber B., Stereotypy narodowościowe na pograniczu polsko-ukraińskim od wieku XIX do czasów współczesnych, (w:) Przegląd Humanistyczny 2011, Nr 4, s. 93-102.
 • Wójtowicz-Huber B., Łemkowie w kręgu oddziaływań idei karpatoruskiej, czyli o micie założycielskim i pamięci historycznej współczesnych Rusinów, (w:) J. Starzyński, B. Tarasiewicz (wyd.), Łemkowie: dziś, wczoraj i jutro, Legnica 2011, s.419-430.
 • Bernadetta Wójtowicz-Huber, Konwersje Łemków na prawosławie w przededniu I wojny światowej – przesłanki polityczne, socjalne i kulturowe, (w:) Łemkowie, Bojkowie, Rusini: historia, współczesność, kultura materialna i duchowa, Słupsk – Zielona Góra – Svidník ,T. 5. s. 339-349, 2015.
 • Bernadetta Wójtowicz-Huber, Relacje pomiędzy nacjonalistami ukraińskimi a Kościołem greckokatolickim w Niemczech po II wojnie  światowej, (w:) Przegląd Historyczny, t. 106, nr 3, 2015.