dr Joanna Piotrowska

InformacjePrzebieg karieryZainteresowania naukoweWybrane publikacjeLinki do osobistych profili naukowych/zawodowychWięcej
ORCID https://orcid.org/0000-0003-1834-4488
Obszar naukowy literaturoznawstwo
Stanowisko adiunkt
Numer pokoju w IKSI 3.620
E-mail j.piotrowska@uw.edu.pl
Dyżur środy, 13:15-14:45 (pokój 3.620)

(zapisy mailowe)

 • doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, Uniwersytet Warszawski, 2011
 • magister filologii rosyjskiej (summa cum laude), Uniwersytet Warszawski, 2007
 • literatura rosyjska i polska XIX‒XX w.
 • Lew Tołstoj (biografia, poetyka, recepcja)
 • polsko-rosyjskie związki literackie i kulturalne
 • poetyka literatury dokumentu osobistego
 • metodologia badań literaturoznawczych i komparatystycznych
Książki
 • Piotrowska, J./ Winokurow, F. (red.) (2017), Prasa w rosyjskim procesie historycznoliterackim. The Press in the Russian Historical-Literary Process. Warszawa.
Rozdziały
 • Пиотровска, И. (2018), Стихотворения на смерть Льва Толстого в варшавских сатирико-юмористических журналах, (w:) Е. Толстая и др. (red.), Лев Толстой и мировая литература. Тула, s. 217‒231.
 • Piotrowska, J. (2018), „Ключ к стихам — […] то, что человек думает о себе или о своей жизни”: О поэтических принципах Григория Дашевского, (w:) P. Fast/ L. Łucewicz/ B. Stempczyńska (red.), Literatura rosyjska: idee, poetyki, interpretacje. Katowice, s. 379‒390.
 • Пиотровска, И. (2015), „Толстовская линия” в романе Владислава Терлецкого „Тень карлика, тень исполина”: к вопросу об источниках и их трансформации, (w:) Л. Е. Бушканец (red.), Памяти Льва Толстого. Сборник статей. Казань, s. 115‒129.
Artykuły
 • Пиотровска, И. (2019), Специфика польской рецепции
  Л. Н. Толстого в свете оппозиции „Россия — Европа” (на материале юбилейных откликов 1908 г.)
  , (w:) „Slověne” 8(1), s. 352‒367.
 • Пиотровска, И. (2018), Лев Толстой в Польше: Материалы к библиографии (1990–2008), (w:) „Slavica Revalensia” 5, s. 329‒351.
 • Piotrowska, J. (2017), Понятия „молодость” и „старость” в рассказе Адольфа Рудницкого „Шекспир”, (w:) „Conversatoria Litteraria” 11, s. 257‒269.
 • Piotrowska, J. (2016), Русские и польские юмористические журналы о завещании Льва Толстого, (w:) „Przegląd Rusycystyczny” 3, s. 61‒78.
 • Пиотровска, И. (2015), Научная, поведенческая и повествовательная стратегии польского русиста, (w:) „Toronto Slavic Quarterly” 53, s. 316‒332.