dr Łukasz Karpiński

InformacjePrzebieg karieryZainteresowania naukoweWybrane publikacjeLinki do osobistych profili naukowych/zawodowychWięcej
ORCID https://orcid.org/0000-0002-9305-7641
Obszar naukowy językoznawstwo
Stanowisko adiunkt
Numer pokoju w IKSI 3.615
E-mail lukasz.karpinski@uw.edu.pl
Dyżur wtorek 11:30-12:30 (po umówieniu mailowym), sala 3.615
 • Menadżer projektu badawczo-rozwojowego, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, studia podyplomowe, 2014
 • Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, Uniwersytet Warszawski, 2005.
 • Specjalista ochrony przeciwpożarowej, Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie, 2004.
 • Magister filologii rosyjskiej, Uniwersytet Warszawski, 2001
 • lingwistyka korpusowa
 • przekład, przekład maszynowy, programy wspierające CAT
 • prakseologia i inżynieria terminograficzna
 • fonosemantyka
 • aplikacje analizy tekstu i programowanie.
Książki
 • Karpiński Ł. (2017), Systemy leksykalno-komunikacyjne, Wyd. Campidoglio, Warszawa, ss. 315.
 • Karpiński Ł. (2008), Zarys leksykografii terminologicznej, KJS UW, Warszawa, ss. 300.
 • Neymann M., Karpiński Ł., Szadyko S., Żywot-Chabrzyk M. (2008), Business communication czyli sztuka porozumiewania się w biznesie, Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna, Warszawa, ss.120.
 • Karpiński Ł. (2008), Język rosyjski. Logistyka, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Cła i Logistyki w Warszawie, Warszawa, ss. 185
Rozdziały
 • Karpiński Ł., Michałowski P. (2016), Minitezaurus jako materiał glottodydaktyczny w szkole wyższej,  rozdział  w książce: Język rosyjski w przestrzeni komunikacyjnej, t. III, Rybicka R., Szaszkowa S. (red.), Centrum Języka i Kultury Rosyjskiej UMCS, Wyd. Polihymnia, Lublin, s. 69-84
 • Karpiński Ł. (2014), Baza danych w konstruowaniu lingwistycznym, (w:) „Narzędzia pracy lingwistycznej”, pod red. W. Zmarzer, IR UW, Warszawa, ss. 199-226
 • Karpiński Ł. (2013), Leksykograficzne bazy danych a cyfrowy zapis odcieni znaczeniowych,  (w:) „W dialogu języków i kultur”, t.3, Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie, Warszawa 2013, s. 149-160
 • Karpiński Ł., Michałowski P., Odejście na drugi krąg, czyli o MAKroznakach w tłumaczeniu medialnym, (w:) „Studia o Przekładzie”, t. 34, pt. „Rola tłumacza i przekładu w epoce wielokulturowości i globalizacji”, M. Ganczar, P. Wilczek (red.), Wyd. Naukowe „Śląsk”, Katowice, s. 191-210
Artykuły
 • Karpiński Ł. (2014), The Evolution of Databases from the Perspective of Linguistic Constructivism, (w:) „Komunikacja Specjalistyczna”, t. 7-2014, IKLA WLS UW, Warszawa, s. 51-70
 • Karpiński Ł. (2012), Od słownika do systemu terminologicznego, (w:) „Linguo-didactica” 2012, t. XVI, Wyd. UwB, Białystok, Białystok, s. 95-108
 • Karpiński Ł. (2012), Analiza parametryczna tekstu a translacja maszynowa – wybrane zagadnienia, (w) „The Linguistic Journal of Applied Linguistics”, t. 2, Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie, Warszawa, s. 103-114.
 • Karpiński Ł., Michałowski P., Szadyko S. (2012), Терминоведческие исследования в Варшавском университете, (w:) „Вопросы терминоведения”, t. 1/2012, Moskiewski Humanistyczny Uniwersytet Pedagogiczny, Departament Oświaty Miasta Moskwy, Moskwa, s. 35-42.
 • Karpiński Ł. (2016), Funkcje kognitywne leksykograficznej bazy danych, (w:) „Komunikacja Specjalistyczna”, t. 11/2016, IKSI WLS UW, Warszawa, s. 197-206.