dr Małgorzata Trzeciak-Cygan

InformacjePrzebieg karieryZainteresowania naukoweWybrane publikacjeLinki do osobistych profili naukowych/zawodowychWięcej
ORCID https://orcid.org/0000-0001-5722-5305
Obszar naukowy literaturoznawstwo
Stanowisko adiunkt
Numer pokoju w IKSI 3.620
E-mail m.trzeciak@uw.edu.pl
Dyżur urlop
 • doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, Uniwersytet Warszawski, 2011
 • master in Teoria e tecnica della comunicazione estetica e museale, Università degli Studi di Roma ‘Tor Vergata’, 2007
 • magister filologii włoskiej w zakresie literaturoznawstwa, 2005
 • siedemnastowieczne podróżopisarstwo
 • polsko-włoskie kontakty literackie (XVII-XIX w)
 • teoria przekładu
 • twórczość romantycznego poety Giacoma Leopardiego
Książki
 • Fagiuoli, G. B, Diariusz podróży po Polsce (1690-1691), Trzeciak, M. tłum., wstęp i red. naukowa (2017), Warszawa.
 • Trzeciak, M. (2013), L’esperienza estetica nello „Zibaldone di pensieri” di Giacomo Leopardi, Rzym.
Rozdziały
 • Trzeciak, M. (2016), Rozrywki człowieka polskiego baroku w świetle diariusza włoskiego komediopisarza Giovanniego Battisty Fagiuoliego, (w:) R. Bubczyk, B. Hołub (red.), Przyjemności duchowe i cielesne w kulturze na przestrzeni dziejów. Lublin, s. 109-119.
Artykuły
 • Trzeciak, M. (2018), Orizzonti d’attesa: sulla ricezione di Leopardi in Polonia dall’Ottocento a oggi, (w:) „Ticontre. Teoria. Testo. Traduzione” 9, s. 325-340.
 • Trzeciak, M. (2017), Una femminista traduce Leopardi: il caso di Julia Dickstein-Wieleżyńska, (w:) „Rivista di letteratura italiana” 2, s. 83- 91.
 • Trzeciak, M. (2016), Reminiscenze leopardiane nell’opera di Maria Konopnicka, (w:) „Kwartalnik neofilologiczny” 2, s. 234-243.
 • Trzeciak, M. (2015), Un viaggio dimenticato: Giovan Battista Fagiuoli in Polonia, (w:) „Seicento & Settecento” 10, s. 127-139.
 • Trzeciak M. (2013), Oltre il „Sistema di Belle Arti”: Leopardi e l’esperienza estetica (w:) „La Rassegna della Letteratura Italiana” 9, s. 443-471.