dr Patrycja Spytek

InformacjePrzebieg karieryZainteresowania naukoweWybrane publikacjeLinki do osobistych profili naukowych/zawodowychWięcej
ORCID https://orcid.org/0000-0003-2638-5255
Obszar naukowy językoznawstwo
literaturoznawstwo
Stanowisko adiunkt
Numer pokoju w IKSI 3.514
E-mail p.spytek@uw.edu.pl
Dyżur czwartek godz. 11.30-13.30 gabinet 3.514, po uprzednim umówieniu e-mailowym.
 • dr nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, Uniwersytet Warszawski, 2013
 • magister filologii rosyjskiej w zakresie literaturoznawstwa, Uniwersytet Warszawski, 2006
 • komparatystyka literaturoznawcza
 • filmografia rosyjska
 • przekład artystyczny oraz ATV
 • kulturoznawstwo
 • nauczanie języka rosyjskiego jako obcego
Książki
 • Spytek, P. (2019), Inny świat! Rosja Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Toruń.
Rozdziały
 • Spytek, P. (2018), Kulisy kinematografii radzieckiej, (w:) T. Bodio, J. Marszałek-Kawa (red.), Polityka, prawo, kultura i bezpieczeństwo na obszarze poradzieckim. Toruń, s. 108-120.
 • Spytek, P. (2017), Witold Gombrowicz w krytycznych komentarzach Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, (w:) M. Cyzman, A. Skubaczewskiej-Pniewskiej, D. Brzostka (red.), Od Lema do Sienkiewicza (z Ingardenem w tle). Prace literaturoznawcze ofiarowane profesorowi Andrzejowi Stoffowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Toruń, s. 495-505.
 • Spytek, P. (2017), Поляки! Россияне! Возможен ли между нами диалог?, (w:) Поляки на Алтае вчера, сегодня, завтра. Материалы международной научно-практической конференции, Barnauł, s.94-102.
Artykuły
 • Spytek, P. (2018), Specyfika tłumaczenia artystycznego, (w:) P. Spytek (red.), Сборник удивительных текстов № 1, Toruń, s. 9-14.
 • Spytek, P. (2017), „Dzieci i ryby głosu nie mają!”. Trudny los dzieci w świetle opowiadań Antoniego Czechowa, (w:) „Elewator”, nr 19 (1/2017), s. 114-119.
 • http://kze.iksi.uw.edu.pl/zespol-2/#pspytek_person
 • https://uw.academia.edu/PatrycjaSpytek