dr hab. Grzegorz Pawłowski

InformacjePrzebieg karieryZainteresowania naukoweWybrane publikacjeLinki do osobistych profili naukowych/zawodowychWięcej

ORCID https://orcid.org/0000-0002-2465-2906
Obszar naukowy lingwistyka
Stanowisko adiunkt
Numer pokoju w IKSI 533
E-mail g.pawlowski@uw.edu.pl
Dyżur wtorek, 13:45-15:00

 • doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, Uniwersytet Warszawski, 2017
 • doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, Uniwersytet Warszawski, 2007
 • magister na kierunku filologia w zakresie filologii germańskiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 1999
 • licencjat na kierunku filologia w zakresie filologii germańskiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 1996

 • lingwistyka epistemologiczna
 • semantyka języków specjalistycznych
 • semantyka kontrastywna
 • komunikacja specjalistyczna
 • komunikacja intra- i interkulturowa
 • terminologia
 • terminologia hymnografii i muzyki bizantyjskiej (w Polsce)
 • paleografia notacji bizantyjskiej

Książki
 • Pawłowski, G. (2017), Fachlexeme in Konstruktion. Linguistischer Beitrag zur Erkenntnisarbeit. Frankfurt am Main: Peter Lang Edition.
Rozdziały
 • Pawłowski, G. (2017), Rozważania Metanaukowe (w:) Grucza, S./ Olpińska-Szkiełko, M./ Płużyczka, M./ Banasiak, I./ Łączka, M (red.), Dzieła zebrane T. 1. O nauce prof. Franciszka Gruczy. Wydanie jubileuszowe z okazji 80. rocznicy urodzin. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe IKSI, 137–160.
 • Pawłowski, G. (2016), Axiologische Wissensformanten bei der Erkenntnis- und Übersetzungsarbeit. Empirische Belege zur Wertungsfähigkeit und -arbeit bei der Konstitution der ‚byzantinischen‘ Fachneologismen. (w:) P. Bąk/ B. Rolek (red.), Vom Wort zum Gebrauch. Wortbedeutung und ihre Eingebundenheit in Diskurse. Frankfurt am Main: Peter Lang, 53–67
Artykuły
 • Pawłowski, G. (2019), Wiele desygnatów, jedna (specjalistyczna) funkcja? W sprawie terminów i znaków bizantyjskiej notacji ekfonetycznej. ΕΛΠΙΣ 21, 71–77.
 • Pawłowski, G. (2019), Realne podstawy komunikacji. Applied Linguistics Papers 26/1, 15–28.
 • Nagórka, P.P./ Pawłowski, G., (2018), Lingwistyka a terminologia – konflikt czy symbioza? Kilka uwag w sprawie nowych perspektyw poznawczych dotyczących metodologii obu dyscyplin. (w:) Aleksandrzak, M. (red.). Języki specjalistyczne w lingwistyce stosowanej: między teorią i praktyką. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM. (=Język – Kultura – Komunikacja 23), 11–32.
 • Pawłowski, G., (2018), Fach- und Wissenschaftssprache der byzantinischen Hymnographie und Musik (in Polen). Quelle(n) – Normung – Kontroversen. Orthodoxes Forum – Zeitschrift des Instituts für Orthodoxe Theologie der Universität München 32/1, 53–61.
 • Pawłowski, G. (2018), Metafizyka myślenia – syntetycznie o kwestii ‚myślenie’ czy ‚myślenie specjalistyczne’? Applied Linguistics Papers 25/1, 51–59.

Interdyscyplinarne Forum Semantyczne: http://fs.uw.edu.pl

Publikacje naukowe – Academia: https://uw.academia.edu/GrzegorzPawłowski

Blog naukowy – Semantyka epistemologiczna: http://epistemologischesemantik.blogspot.com