prof. ucz. dr hab. Grzegorz Pawłowski

InformacjePrzebieg karieryZainteresowania naukoweWybrane publikacjeLinki do osobistych profili naukowych/zawodowychWięcej
ORCID https://orcid.org/0000-0002-2465-2906
Obszar naukowy lingwistyka
Stanowisko profesor uczelni
Numer pokoju w IKSI 3.246
E-mail g.pawlowski@uw.edu.pl
Dyżur środa, g. 15:00 (zapisy mailem)
 • profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego, 2023
 • doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, Uniwersytet Warszawski, 2017
 • doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, Uniwersytet Warszawski, 2007
 • magister na kierunku filologia w zakresie filologii germańskiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 1999
 • licencjat na kierunku filologia w zakresie filologii germańskiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 1996
 • lingwistyka epistemologiczna
 • semantyka języków specjalistycznych
 • semantyka kontrastywna
 • komunikacja specjalistyczna
 • komunikacja intra- i interkulturowa
 • terminologia
 • terminologia hymnografii i muzyki bizantyjskiej (w Polsce)
 • paleografia notacji bizantyjskiej
 • metafizyka klasyczna
 • epistemologia
Książki
 • Pawłowski, G. (2024), U podstaw lingwistyki – relacja, analogia, partycypacja. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
 • Pawłowski, G. (2021), Metafizyka poznania lingwistycznego (=Forum Semantyczne) Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
 • Pawłowski, G. (2017), Fachlexeme in Konstruktion. Linguistischer Beitrag zur Erkenntnisarbeit. Frankfurt am Main: Peter Lang Edition.
Rozdziały
 • Pawłowski, G. (2022), Co laik może w ogóle wiedzieć o świetle? Próba diagnozy językowej konceptualizacji zjawiska światła na przykładzie wyjątków hebrajskich, greckich i polskich [w:] Guławska, Małgorzata / Pawłowski, Grzegorz (red.), Światło. Przyczynek do badań interdyscyplinarnych. (=Forum Semantyczne 4) Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 13–34
 • Pawłowski, G. (2021), Die fremde Kategorie Psalm vor dem Hintergrund  linguistischer und hymnographischer Implikationen. [w:] Arletta Szmorhun / Paweł Zimniak (red.), Fremdes zwischen Teilhabe und DistanzFluktuationen von (Nicht-)Zugehörigkeit in Sprache, Literatur und Kultur. Teil 2. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 361–376
 • Pawłowski, G. (2021), O relacjach. Lingwistyka wobec innych dziedzin nauki – wprowadzenie. [w:] Guławska, Małgorzata / Pawłowski, Grzegorz (red.), Lingwistyka à la interStatus i perspektywy badań interdyscyplinarnych (=Forum Semantyczne) Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 7–18
 • Pawłowski, G. (2021), Monolog, dialog, teolog – w kwestii transcendowania z perspektywy lingwistycznej metafizyki. [w:] Knieja, Jolanta / Krajka, Jarosław (red.), Teksty, komunikacja, translacja w perspektywie antropocentrycznej. Studia dedykowane Panu Profesorowi Jerzemu Żmudzkiemu. Lublin: UMCS, 51–71
 • Pawłowski, G. (2017), Rozważania Metanaukowe (w:) Grucza, S./ Olpińska-Szkiełko, M./ Płużyczka, M./ Banasiak, I./ Łączka, M (red.), Dzieła zebrane T. 1. O nauce prof. Franciszka Gruczy. Wydanie jubileuszowe z okazji 80. rocznicy urodzin. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe IKSI, 137–160.
 • Pawłowski, G. (2016), Axiologische Wissensformanten bei der Erkenntnis- und Übersetzungsarbeit. Empirische Belege zur Wertungsfähigkeit und -arbeit bei der Konstitution der ‚byzantinischen‘ Fachneologismen. (w:) P. Bąk/ B. Rolek (red.), Vom Wort zum Gebrauch. Wortbedeutung und ihre Eingebundenheit in Diskurse. Frankfurt am Main: Peter Lang, 53–67
Artykuły
 • Pawłowski, G. (2023), Czy lingwistyka potrzebuje metafizyki? Język. Religia. Tożsamość 28(2), 239–257
 • Pawłowski, G. (2023), Aporie naturalizmu w lingwistyce. Studia Translatorica 14, 25–43
 • Pawłowski, G. (2021), Die relative werden-Kategorie? Metaphysische Grundlagen adäquater Textinterpretation. Kwartalnik Neofilologiczny LXVIII/3,  495–407
 • Pawłowski, G. (2019), Wiele desygnatów, jedna (specjalistyczna) funkcja? W sprawie terminów i znaków bizantyjskiej notacji ekfonetycznej. ΕΛΠΙΣ 21, 71–77.
 • Pawłowski, G. (2019), Realne podstawy komunikacji. Applied Linguistics Papers 26/1, 15–28.
 • Nagórka, P.P./ Pawłowski, G., (2018), Lingwistyka a terminologia – konflikt czy symbioza? Kilka uwag w sprawie nowych perspektyw poznawczych dotyczących metodologii obu dyscyplin. (w:) Aleksandrzak, M. (red.). Języki specjalistyczne w lingwistyce stosowanej: między teorią i praktyką. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM. (=Język – Kultura – Komunikacja 23), 11–32.
 • Pawłowski, G., (2018), Fach- und Wissenschaftssprache der byzantinischen Hymnographie und Musik (in Polen). Quelle(n) – Normung – Kontroversen. Orthodoxes Forum – Zeitschrift des Instituts für Orthodoxe Theologie der Universität München 32/1, 53–61.
 • Pawłowski, G. (2018), Metafizyka myślenia – syntetycznie o kwestii ‚myślenie’ czy ‚myślenie specjalistyczne’? Applied Linguistics Papers 25/1, 51–59.
Przewodniczący Interdyscyplinarnego Forum Semantycznego: http://fs.uw.edu.pl

Publikacje naukowe – Academia: https://uw.academia.edu/GrzegorzPawłowski

Blog naukowy – Semantyka epistemologiczna: http://epistemologischesemantik.blogspot.com

Kierownik grantu Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu Doskonała nauka: Warszawska szkoła lingwistyki stosowanej,
DNK/SP/548109/2022, 2022–2023

Nagroda indywidualna Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk w dziedzinie językoznawstwa im. Kazimierza Nitscha za monografię „Fachlexeme in Konstruktion. Linguistischer Beitrag zur Erkenntnisarbeit” (2017)