dr hab. Agnieszka Andrychowicz-Trojanowska, prof. ucz.

InformacjePrzebieg karieryZainteresowania naukoweWybrane publikacjeLinki do osobistych profili naukowych/zawodowychWięcej
ORCID https://orcid.org/0000-0001-6657-8823
Obszar naukowy językoznawstwo
Stanowisko adiunkt
Numer pokoju w IKSI 3.620
E-mail a.andrychowicz@uw.edu.pl
Dyżur wtorki g. 9:30-10:30 w p. 2.620 (po wcześniejszym umówieniu się mailowym)
 • doktor habilitowana nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, Uniwersytet Warszawski, 2019
 • doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, Uniwersytet Warszawski, 2008
 • magister filologii w zakresie lingwistyki stosowanej, Uniwersytet Warszawski, 2003
 • licencjat w zakresie integracji europejskiej, Uniwersytet Warszawski, 2003
 • dydaktyka języków obcych i jej podstawy naukowe
 • nauczanie języka angielskiego i rosyjskiego jako obcego
 • okulografia (eye tracking) i jej zastosowanie w lingwistyce i glottodydaktyce
 • lingwistyka eksperymentalna
Książki
 • Andrychowicz-Trojanowska, A. (2018), Podręczniki glottodydaktyczne. Struktura – funkcja – potencjał w świetle badań okulograficznych. Warszawa.
Rozdziały
 • Andrychowicz-Trojanowska, A. (2017), Komunikacja w szkole: dyrekcja–nauczyciel, nauczyciel–uczeń, uczeń–uczeń, (w:) J. Alnajjar (red.), Komunikacja w organizacjach. Teoria i praktyka. Saarbrücken, s. 195–218.
Artykuły
 • Andrychowicz-Trojanowska, A./ Grucza, S. (2018), Okulograficzna analiza stopnia dostosowania podręczników szkolnych do nauki języka angielskiego do potrzeb uczniów z dysleksją rozwojową. Cz. II: wprowadzenie do badań okulograficznych, (w:) „Applied Linguistics Papers” 25(4), s. 129-143.
 • Andrychowicz-Trojanowska, A. (2018), Jak współpracować z uczniem inaczej – o tutoringu słów kilka, (w:) „Języki Obce w Szkole” 1, s. 60–63.
 • Andrychowicz-Trojanowska, A. (2018), English language fluency and the way Polish school students work with English textbook material on the example of two students, (w:) „Kwartalnik Neofilologiczny” 4, s. 544-564.
 • Andrychowicz-Trojanowska, A. (2018), Eksperymentalna glottodydaktyka okulograficzna na przykładzie badań własnych, (w:) „Neofilolog” 50/1, s. 127-142.
 • Andrychowicz-Trojanowska, A. (2016), Uwaga wzrokowa ucznia szybko czytającego, (w:) „Lingwistyka Stosowana” 20, s. 1–17.
 • wiceprzewodnicząca Rady Naukowej Dyscypliny Językoznawstwo w kadencji 2021-2024
 • członek Rady Wydziału Lingwistyki Stosowanej w kadencji 2020-2024