dr hab. Mariusz Górnicz

InformacjePrzebieg karieryZainteresowania naukoweWybrane publikacjeLinki do osobistych profili naukowych/zawodowychWięcej
ORCID https://orcid.org/0000-0001-5413-4053
Obszar naukowy językoznawstwo
Stanowisko adiunkt
Numer pokoju w IKSI 3.520
E-mail mgornicz@uw.edu.pl
Dyżur czwartki 13.15-14.15, sala 3.520.

 

 • doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, Uniwersytet Warszawski, 2007
 • magister lingwistyki stosowanej, Uniwersytet Warszawski, 1992
 • języki specjalistyczne
 • elementy nieterminologiczne w tekstach specjalistycznych
 • język medycyny
 • tłumaczenia medyczne
 • zapożyczenia w językach specjalistycznych
Książki
 • Górnicz M. (2019), Wewnątrzjęzykowe uwarunkowania zapożyczeń technolektalnych w języku polskim, Warszawa.
Rozdziały
 • Górnicz M. (2018), Polisemia polskich terminów medycznych, (w:) Z. Greń (red.), Z polskich studiów slawistycznych. Językoznawstwo. Prace na XVI Międzynarodowy Kongres Slawistów w Belgradzie   Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, s. 61-71.
 • Górnicz M. (2017), The Success of Low-Salience Terms, (w:) M. Grygiel, (red.), Cognitive Approaches to Specialist Languages. Cambridge Scholars Publishing, s. 443–465.
 • Górnicz M. (2017), Czy naukowcy z krajów słowiańskich lubią terminy-metafory? (w:) P. Piper et al. (red.), Словенска терминологија данас, Belgrad: Serbska Akademia Nauk, s. 425–436.
 • Górnicz M. (2017), Międzynarodowa normalizacja terminologii: „terminologiczny” komitet Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej ISO (TC 37) oraz jego polski odpowiednik (KT 256 w Polskim Komitecie Normalizacyjnym), (w:) M. Małachowicz / S. Grucza (red.), Polskie i europejskie nurty terminologiczne, Wydawnictwo Naukowe IKSI, s. 296-312.
 • Górnicz M. (2016), Wyrażenie metatekstowe tzw. i podobne środki tekstowe w artykułach naukowych z dziedziny medycyny, (w:) M. Kornacka / M. Górnicz (red.), Spójność tekstu specjalistycznego (2), Wydawnictwo Naukowe IKSI, s. 6-23.
Artykuły
 • Górnicz M. (2017), Zapożyczenia w tekstach specjalistycznych  –  klasyfikacja i problemy teoretyczne, (w:) „Polilog. Studia Neofilologiczne” 7, s. 231–246.
 • Górnicz M./ Wolnicz-Pawłowska E. (2017), Standaryzacja terminologii w Polsce w końcu XX  i na początku XXI wieku, (w:) „Vìsnik Termìnologìčnoï komìsìï pri Mìžnarodnomu komìtetì slavìstìv” 1, s. 33-42.
 • Górnicz M. (2013), Teaching medical translation to non-medical students – a case study with some theoretical insights, (w:) “JAHR. European Journal Of Bioethics” IV/7, s. 129-144.