Rejestracja na przedmioty dla I i II roku studiów magisterskich

Rejestracje na zajęcia w semestrze zimowym 2020/21 w IKSI

3200-2020Z

Dla I roku studiów magisterskich:

  1. Rejestracja na przedmiot: proseminarium magisterskie/sekcja angielska

Termin: tura 1: od godz. 18:00 08.10.2020 r. do 13.10.2020 godz. 23:59

  1. Rejestracja na przedmiot spośród:

– współczesne tendencje w badaniach językoznawczych

– współczesne tendencje w badaniach literaturoznawczych

Należy wybrać 1 przedmiot (1 grupę zajęciową).

Termin: tura 1: od godz. 18:30 08.10.2020 r. do 13.10.2020 godz. 23:59

  1. Rejestracja na przedmiot spośród:

– metodologia badań językoznawczych

– metodologia badań literaturoznawczych

Należy wybrać 1 przedmiot (1 grupę zajęciową).

Termin: tura 1: od godz. 19:00 08.10.2020 r. do 13.10.2020 godz. 23:59

  1. Rejestracja na przedmiot fakultatywny/ rejestracja dla pierwszego i drugiego języka angielskiego

Termin: tura 1: od godz. 19:30 08.10.2020 r. do 13.10.2020 godz. 23:59

  1. Rejestracja na przedmiot spośród:

– przekład specjalistyczny

– przekład literacki

Należy wybrać 1 przedmiot (1 grupę zajęciową).

Termin: tura 1: od godz. 20:00 09.10.2020 r. do 13.10.2020 godz. 23:59

  1. Rejestracja na przedmiot z puli nauk społecznych

Należy wybrać 1 przedmiot (1 grupę zajęciową).

Termin: tura 1: od godz. 19:30 08.10.2020 r. do 13.10.2020 godz. 23:59

  1. Rejestracja na przedmiot do wyboru w pierwszym języku (B) spośród:

– analiza kontrastywna tekstów specjalistycznych (B)

– słowotwórstwo (B)

– warsztat pracy tłumacza konferencyjnego (B)

– wybrane zagadnienia z literatury jęz. B

Należy wybrać 1 przedmiot (1 grupę zajęciową) dla swojego pierwszego języka.

Termin: tura 1: od godz. 21:00 08.10.2020 r. do 13.10.2020 godz. 23:59

Dla II roku studiów magisterskich:

     8. Rejestracja na przedmiot Terminologia A i B – dla swojego pierwszego języka (B)/Osoby z I językiem angielskim

Termin: tura 1: od godz. 18:30 08.10.2020 r. do 13.10.2020 godz. 23:59

    9. Rejestracja na przedmiot Terminologia A i C – dla swojego drugiego języka (C)/Osoby z II językiem angielskim

Termin: tura 1: od godz. 19:00 08.10.2020 r. do 13.10.2020 godz. 23:59

10. Rejestracja na przedmiot fakultatywny/ rejestracja dla I języka angielskiego

Należy wybrać 1 przedmiot (1 grupę zajęciową).

Termin: tura 1: od godz. 19:30 08.10.2020 r. do 13.10.2020 godz. 23:59

 

* Rejestracja na Tłumaczenia pisemne/ustne dla I i II roku odbędzie się za pomocą formularza Google. Linki do rejestracji zostaną wysłane mailowo.

Ważne:

Jeśli w pierwszej turze rejestracji nie zostanie wypełniony minimalny limit to przedmiot zostanie usunięty z oferty. Wówczas konieczne będzie dorejestrowanie się w drugie turze (terminy drugiej tury zostaną podane w późniejszym czasie).

Posted in Aktualności.