dr Janina Pietraszkiewicz

InformacjePrzebieg karieryZainteresowania naukoweWybrane publikacjeLinki do osobistych profili naukowych/zawodowychWięcej

ORCID
Obszar naukowy
Stanowisko starszy asystent
Numer pokoju w IKSI 518
E-mail j.pietraszkie2@uw.edu.pl
Dyżur wtorek, 13:30-14:30

  • doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, Uniwersytet Warszawski, 2010
  • magister w zakresie  dokumentacji informacyjnej i komunikacyjnej,  Białoruski Państwowy Uniwersytet Kultury i Sztuki, 1983

  • dydaktyka języków obcych i jej podstawy naukowe
  • nauczanie języka rosyjskiego jako obcego
  • kognitywistyka

Książki
Rozdziały
Artykuły
  • Janina Pietraszkiewicz (2018), Формирование профессиональных компетенций  студентов прикладной лингвистики (на примере института  специальной и межкультурной документации факультета прикладной лингвистики Варшавского университета), (w:) „Организация производственных практик, стажировок и трудоустройства в высшей школе. Материалы V Международной и научно-практической конференции“,  Изд-во ВлГУ, s. 185-193.