dr Janina Pietraszkiewicz

InformacjePrzebieg karieryZainteresowania naukoweWybrane publikacjeLinki do osobistych profili naukowych/zawodowychWięcej
ORCID
Obszar naukowy
Stanowisko starszy asystent
Numer pokoju w IKSI 3.620
E-mail j.pietraszkie2@uw.edu.pl
Dyżur Piątek 13.00 – 14.00 (zgłoszenia mailowe)
  • doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, Uniwersytet Warszawski, 2010
  • magister w zakresie  dokumentacji informacyjnej i komunikacyjnej,  Białoruski Państwowy Uniwersytet Kultury i Sztuki, 1983
  • dydaktyka języków obcych i jej podstawy naukowe
  • nauczanie języka rosyjskiego jako obcego
  • kognitywistyka
Książki
Rozdziały
Artykuły
  • Janina Pietraszkiewicz (2018), Формирование профессиональных компетенций  студентов прикладной лингвистики (на примере института  специальной и межкультурной документации факультета прикладной лингвистики Варшавского университета), (w:) „Организация производственных практик, стажировок и трудоустройства в высшей школе. Материалы V Международной и научно-практической конференции“,  Изд-во ВлГУ, s. 185-193.