Zajęcia ogólnouniwersyteckie „Scandinavian Exceptionalism”? Kultura, prawo, przestępczość w Norwegii i norweskiej części Arktyki – wybrane problemy“

  Szanowni Państwo, Mają państwo możliwość skorzystania  z  przedmiotu ogólnouniwersyteckiego realizowanego w semestrze letnim 2022/2023 w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW w ramach Funduszu […]

Czytaj więcej