Program stypendialny DAAD

Program stypendialny DAAD finansowany ze środków dla mniejszości niemieckiej.

Program ten skierowany jest do wszystkich absolwentów (studiów licencjackich bądź magisterskich) z kierunków m.in.: germanistyka, język niemiecki jako język obcy, którzy mają już doświadczenie w nauczaniu języka niemieckiego. Możliwy jest wyjazd na 4 miesiące.

Początek odbywania stypendium to 1 kwietnia 2021.

Termin składania wniosków mija 30 września br. 

Dokładny opis programu stypendialnego znajduje się tutaj: Fortbildungsstipendien f. Germanisten

Posted in Aktualności, Wymiana krajowa i zagraniczna.