Conferences

Warsaw School of Applied Linguistics. 50 years – a good start

Dziekan Wydziału Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Dyrektor Instytutu Lingwistyki Stosowanej mają zaszczyt zaprosić na jubileuszową konferencję naukową Polskie szkoły lingwistyki stosowanej – historia, status, perspektywy” z okazji Jubileuszu 50-lecia Instytutu Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego (17–19 listopada 2022, Warszawa, Dobra 55)

Historia warszawskiej szkoły lingwistyki stosowanej sięga przełomu lat 60 i 70-tych ubiegłego wieku. W tym czasie refleksja nad kluczowymi zagadnieniami lingwistyki pośród polskich uczonych była rozproszona. Zmieniać zaczęła się ta sytuacja za sprawą profesora Ludwika Zabrockiego. To on „zaraził” kilku swoich uczniów problemami językoznawstwa stosowanego i doprowadził do utworzenia Zakładu Językoznawstwa Stosowanego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jednakże autorem kompleksowej, lecz przede wszystkim nowatorskiej koncepcji lingwistyki stosowanej, był profesor Franciszek Grucza. W 1971 roku, w którym Profesor przystępował do tworzenia projektu Instytutu Lingwistyki Stosowanej na Uniwersytecie Warszawskim, Międzynarodowe Stowarzyszenie Lingwistyki Stosowanej (AILA) liczyło sobie zaledwie siedem lat, a w skali światowej nie było ani jednej jednostki akademickiej dedykowanej lingwistyce stosowanej. Powołany przez Profesora do życia w lutym 1972 roku Instytut Lingwistyki Stosowanej był zatem pierwszą samodzielną akademicką jednostką organizacyjną na świece, którą Profesor nieprzerwanie kierował do końca 1998 roku. W tym roku mija pięćdziesiąt lat od chwili ukonstytuowania się instytutu oraz rozpoczęcia jego oficjalnej działalności jesienią 1972 roku. Fakt ten skłania organizatorów do uczczenia tej okrągłej rocznicy w sposób wyjątkowy.

Będziemy wprawdzie świętować 50-lecie założenia Instytutu Lingwistyki Stosowanej w Warszawie, jednak powody do świętowania mają uczeni afiliowani także w innych ośrodkach uniwersyteckich w Polsce. W sposób szczególny do uczczenia tej okrągłej rocznicy zapraszamy tych z Państwa, którzy utożsamiają się z tradycją uprawiania lingwistyki stosowanej, przede wszystkim zaś tych, którzy ją kontynuują i rozwijają.

Okrągły jubileusz powstania warszawskiego instytutu skłonił organizatorów do zorganizowania konferencji naukowej, która w zamyśle będzie miała charakter otwarty dla wszystkich zainteresowanych. Temat konferencji „Polskie szkoły lingwistyki stosowanej – historia, status, perspektywy” odzwierciedla nie tylko wzmiankowane wyżej aspekty: historyczny i formalny, lecz także inny bardzo istotny fakt. Otóż od lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku lingwistyka rozwinęła się tak bardzo, że trudno byłoby dzisiaj mówić o tylko jednej polskiej szkole lingwistyki stosowanej. Zasługuje to w opinii organizatorów na szczególne podkreślenie.

Program

2021202020192018201720162015
 • 22-23.11.2018 Lew Tołstoj i prasa jego czasów, kontakt: prof. dr hab. Ludmiła Łucewicz, dr Joanna Piotrowska
 • 27.09-28.09.2018 – Translaton Współczesne paradygmaty badań translatorycznych. Szanse i wyzwania, kontakt: dr hab. Monika Płużyczka
 • 15-17.06.2018 – 6th Polish Eye Tracking Conference 2018 and 2nd EARLI SIG 27 Conference, kontakt: prof. dr hab. Sambor Grucza
 • 15-16.06.2018 – Queer Contradictions – Widerspruchsszenarien der diskursiven Position und Positionierung von Marginalität jenseits heteronormativer Lebensentwürfe (BTWS #1), kontakt: prof. UW dr hab. Silvia Bonacchi
 • 9-10.06.2018Understanding Multilingualism, kontakt: dr hab. Magdalena Olpińska-Szkiełko
 • 07-08.06.2018Sponde, confini, trincee: l’Italia nell’Europa post-1918, kontakt: prof. dr hab. Anna Tylusińska-Kowalska, dr Dario Prola, program
 • 25-27.05.2018 – Konferencja Stowarzyszenia Germanistów Polskich: Naukowe, kulturowe i społeczne oblicza germanistyki akademickiej (Wissenschaftliche, kulturelle und gesellschaftliche Facetten der Hochschulgermanistik); współorganizatorzy: Instytut Germanistyki (UW), IKSI (UW); niemieckim partnerem konferencji jest Bergische Universität Wuppertal; sekretarz: dr hab. Magdalena Latkowska
 • 24-26.05.2018Europa wczoraj, dziś i jutro. Kultura, zagadnienia polityczne, literatura, język. Włochy w kontekście europejskim, kontakt: prof. dr hab. Anna Tylusińska-Kowalska
 • 24.05.2018 – GIP-Workshop zur “Lehrwerkentwicklung für den Fremdsprachenunterricht in der Berufsausbildung”, kontakt: dr hab. Paweł Szerszeń
 • 17.05.2018Językonalia: Media i Język (konferencja studencka), kontakt: dr Elżbieta Plewa
 • 19-20.04.2018Convegno Internazionale Multidisciplinare. Altre. Il doppio e le alterità femminili nella cultura italiana ed europea. Warszawa; kontakt: dr Dominika Michalak; pobierz: program konferencji
 • 13-14.04.2018 – 27. Konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Lingwistyki Stosowanej. Szczecin/Uniwersytet Szczeciński, kontakt: dr Marta Małachowicz, program
 • 13-14.04.2018E. M. Foster – Nature, Culture, Queer!, kontakt: dr hab. Krzysztof Fordoński
 • 5-6.04.2018 – II Interdyscyplinarna Konferencja Wydziału Lingwistyki Stosowanej, kontakt: prof. dr hab. Sambor Grucza
 • 23.03.2018 Spójność tekstu specjalistycznego; kontakt: dr Mariusz Górnicz
 • 22.03.2018 – I Konferencja Naukowa Komunikacja-Dyskurs-Transfer, kontakt: dr Łukasz Karpiński, program
 • 26.02.2018 Zastosowanie eyetrackingu w badaniach lingwistycznych, translatorycznych i glottodydaktycznych, kontakt: prof. dr hab. Sambor Grucza
 • 28.10.2016Berufsbezogene und Interkulturelle Kompetenzen in Deutsch-Polnischen Kultur- und Wirtschaftsraum; kontakt: prof. dr hab. Sambor Grucza
 • 21.10.2016Spójność tekstu specjalistycznego. Warszawa/IKSI; kontakt: dr Mariusz Górnicz, dr Małgorzata Kornacka
 • 03-04.06.2016Linguistischer Nachwuchsworkshop LiNaWo, kontakt: prof. dr hab. Sambor Grucza
 • 15-16.04.2016Lingwistyka Stosowana. 35 lat PTLS
 • 07-08.04.2016 – IV Polska Konferencja Eyetrackingowa
 • 01-02.04.2016IL TRADUTTORE E LE MUSE. SUL TRADURRE LA POESIA; kontakt: dr D. Prola
 • 05-06.12.2015Italia 2.0 – lingua, cultura, società. Le ultime ricerche dei giovani italianisti: V Konferencja Młodych Italianistów. Warszawa; kontakt: dr Małgorzata Trzeciak
 • 20-21.11.2015Prasa i proces historycznoliteracki: Pierwsza konferencja z cyklu Transfer w literaturze i kulturze. Warszawa; kontakt: dr Joanna Piotrowska
 • 23.10.2015 Spójność tekstu specjalistycznego STS-2015. Warszawa/IKSI; kontakt: dr Mariusz Górnicz
 • 02-03.10.2015 Linguistischer Nachwuchs-Workshop (LiNaWo). Warszawa/ IKSI; kontakt: prof. dr hab. Sambor Grucza
 • 25-26.06.201518th ICAEA International Forum. Warszawa/ UW; kontakt: dr Anna Borowska
 • 29-31.05.2015Zwischen Kontinuität und Modernität. Metawissenschaftliche und wissenschaftliche Erkenntnisse der germanistischen Forschung in Polen. Konferencja SGP. Warszawa/ SAN
 • 17-18.04.2015Lingwistyka stosowana i jej horyzonty poznawcze. Konferencja PTLS. Kraków/ Uniwersytet Pedagogiczny; kontakt: dr Marta Małachowicz
 • 10-11.04.2015IL TRADUTTORE ERRANTE: FIGURE, STRUMENTI, ORIZZONTI (Tłumacz błądzący: postacie, narzędzia, horyzonty). Warszawa/Włoski Instytut Kultury; program konferencji: pobierz