Legal acts

UW

Statut Uniwersytetu Warszawskiego (26 czerwca 2019 r.)

Regulamin studiów na Uniwersytecie Warszawskim (19 czerwca 2019 r.)

Regulamin studiów doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim (18 lipca 2016 r.)

Regulamin szkół doktorskich (26 czerwca 2019 r.)

Regulamin studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim (22 lutego 2017 r.)

Regulamin Organizacyjny Uniwersytetu Warszawskiego (25 września 2019 r.)

Regulamin pracy na Uniwersytecie Warszawskim (1 października 2019 r.)

Regulamin wynagradzania na Uniwersytecie Warszawskim (17 stycznia 2020 r.)

Zarządzenie nr 163 rektora UW w sprawie systemu zapewniania jakości kształcenia na UW (8 listopada 2019 r.)

Zarządzenie nr 29 rektora UW w sprawie bezpieczeństwa imprez (6 kwietnia 2016 r.)

Wybrane dokumenty w wersji angielskiej dostępne są na stronie: http://en.uw.edu.pl/about-university/important-documents.

Institute of Specialised and Intercultural Communication / Faculty of Applied Linguistics

Regulamin Wydziału Lingwistyki Stosowanej

System zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia

Resolutions of the Teaching Council of the FACULTY OF APPLIED LINGUISTICS

Wszystkie dotychczasowe uchwały

uchwała nr 6 w spr. szcz. zasad studiowania: WPIS WARUNKOWY

uchwała nr 7 w spr. szcz. zasad studiowania: IOS

uchwała nr 14 – zmiana uchwały nr 7: dot. IOS

uchwała nr 8 w spr. szcz. zasad studiowania: ZMIANA KOLEJNOŚCI JĘZYKÓW

uchwała nr 15 – zmiana uchwały nr 8: dot. ZMIANY KOLEJNOŚCI JĘZYKÓW

uchwała nr 9 w spr. zasad dyplomowania na studiach 1.st.

uchwała nr 1 – zmiana uchwały nr 9: dot. ZASAD DYPLOMOWANIA NA STUDIACH 1 ST.

uchwała nr 15 – zmiana uchwały nr 9: dot. ZASAD DYPLOMOWANIA NA STUDIACH 1 ST.

załączniki do uchwały nr 15 – pobierz

uchwała nr 10 w spr. zasad dyplomowania na studiach 2.st.

uchwała nr 2 – zmiana uchwały nr 10: dot. ZASAD DYPLOMOWANIA NA STUDIACH 2 ST.

uchwała nr 16 – zmiana uchwały nr 10: dot. ZASAD DYPLOMOWANIA NA STUDIACH 2 ST.

załączniki do uchwały nr 16 – pobierz

uchwała nr 12: FORMA ODBYWANIA STUDIÓW

uchwała nr 13: PRZEPROWADZANIE EGZ. I OCENIANIE

uchwała nr 16 w spr. zasad odbywania i zaliczania praktyk zawodowych: PRAKTYKI NAUCZYCIELSKIE

uchwała nr 17 w spr. zasad monitorowania jakości praktyk zawodowych: PRAKTYKI NAUCZYCIELSKIE

uchwała nr 9  w spr. zasad monitorowania jakości praktyk zawodowych na kierunku lingwistyka stosowana: PRAKTYKI TŁUMACZENIOWE