dr Magda Żelazowska-Sobczyk

InformacjePrzebieg karieryZainteresowania naukoweWybrane publikacjeLinki do osobistych profili naukowych/zawodowychWięcej
ORCID https://orcid.org/0000-0001-7024-1246
Obszar naukowy językoznawstwo
Stanowisko adiunkt
Numer pokoju w IKSI 3.246
E-mail magda.zelazowska@uw.edu.pl
Dyżur czwartek 11.15-12.15 (mailowe zapisy na konsultacje do godz. 21:00 dnia poprzedzającego)
 • doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, Uniwersytet Warszawski, 2018
 • magister w zakresie lingwistyki stosowanej, tłumaczenia specjalistyczne j. rosyjski, Uniwersytet Warszawski, 2014
 • licencjat w zakresie filologii rosyjskiej ze specjalnością nauczycielska, Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie, 2012
 • dyskurs i komunikacja specjalistyczna, w tym medyczna
 • pisarstwo medyczne, opisy przypadków medycznych
 • otorynolaryngologia
Książki
 • Żelazowska-Sobczyk, M. (2019), Polskie i angielskie opisy przypadków medycznych w ujęciu kontrastywnym. Warszawa.
Rozdziały
 • Zabielska, M./ Żelazowska-Sobczyk, M. (2019), „Pamiętam, zdarzyło się to w sobotę rano, około 10” – fachowe publikacje medyczne oparte na relacjach pacjentów i lekarzy, (w:) M. Chojnacka-Kuraś (red.), Medycyna Narracyjna. Opowieści o doświadczeniu choroby w perspektywie medycznej i humanistycznej. Warszawa, s. 127–141.
 • Żelazowska-Sobczyk, M. (2017), Komunikacja lekarska, (w:) J. Alnajjar (red.), Komunikacja w organizacjach. Teoria i praktyka. Saarbrücken, s. 301–352.
Artykuły
 • Żelazowska-Sobczyk, M./ Zabielska, M. (2019), Polskojęzyczne opisy przypadku z zakresu psychiatrii i psychologii – model tekstowy czy wyjątek? Część II, (w:) „Applied Linguistics Papers” 26(2), s. 1–19.
 • Zabielska, M./ Żelazowska, M. (2017), From breathing difficulty to dyspnea – the translation process from the patient’s story to the doctor’s report in interactive medical case reports, (w:) „Communication & Medicine” 14(1), s. 69–81.
 • Żelazowska-Sobczyk, M./ Zabielska, M. (2016), Case Reporting as a Microgenre and its Metadiscoursal Aspects – A Review of the Literature, (w:) „Language and Literary Studies of Warsaw” 6, s 77–107.
 • Żelazowska, M./ Zabielska, M. (2016), Opis przypadku jako tekst specjalistyczny w dyskursie medycznym – przegląd badań, (w:) „Lingwistyka Stosowana” 18(3), s. 165–190.
 • Skarżyński, P.H./ Świerniak, W./ Dajos, K./ Pierzyńska, I./ Żelazowska, M./ Piłka, A./ Skarżyński, H. (2015), Pilot hearing screening program in children from primary schools in Tajikistan,  (w:) „Siberian Medical Review” 2, s. 89–95.