Plany zajęć

Semestr letni 2020/2021 -Dokładne plany dla poszczególnych lat studiów
licencjackich i drobne zmiany na studiach magisterskich (w oczekiwaniu na zapisy na zajęcia
do wyboru)

Studia stacjonarne I stopnia

Studia stacjonarne II stopnia
I rok

II rok

Semestr zimowy 2020/2021

Studia stacjonarne I stopnia

I rok – dokładny plan [Zajęcia z dr Piekarniak czwartek 13.15 są w grupie AW0a. Grupa AW0b nie ma wtedy zajęć.]

Podział na grupy studentów I roku studiów licencjackich

II rok – Zmiany w grupach NX

III rok – dokładny plan zajęć (Usunięcie nieutworzonych grup seminaryjnych)

Studia stacjonarne II stopnia
I rok (Przesunięcie zajęć TJEN)

II rok (Zmiana wykładowcy i pory jednych z zajęć TCWW)

Semestr letni 2019/2020

Studia stacjonarne I stopnia
I rok

II rok

III rok

Objaśnienia skrótów przedmiotów

Studia stacjonarne II stopnia
I rok

II rok

Objaśnienia skrótów przedmiotów

Studia zaoczne
Harmonogram zjazdów

Plan zajęć

Semestr zimowy 2019/2020

Studia stacjonarne I stopnia
I rok

II rok

III rok

Objaśnienia skrótów przedmiotów

Studia stacjonarne II stopnia
I rok

II rok

Objaśnienia skrótów przedmiotów

Studia zaoczne
Harmonogram zjazdów

Plan zajęć

 

powrót