Plany zajęć

Semestr zimowy 2021/2022

Studia stacjonarne I stopnia

I rok: plan może ulec zmianom po zakończeniu rekrutacji oraz zapisów na zajęcia do wyboru

II rok: Dokładny plan dla wszystkich kombinacji na roku. Drobne zmiany.

III rok: Dokładny plan dla wszystkich kombinacji na roku. Drobne zmiany

Studia stacjonarne II stopnia

I rok: Zmiana terminu zajęć dla specjalności glotto. Ostateczny termin wykładu prof. M. Płużyczki zostanie podany wkrótce.

II rok: Zmiany związane z zajęciami do wyboru.

Semestr letni 2020/2021

Studia stacjonarne I stopnia
I rok: modułowy przedmiot fakultatywny przeniesiony na czwartek 13.15, w związku z tym
kilka przeniesień zajęć we wtorki, czwartki i piątki; zmiany prowadzących

Podział na grupy studentów I roku studiów licencjackich
II rok: 24.02.2021 – przesunięcia zajęć w grupie AW0. INFO: „Do czasu powrotu prof. S. Bonacchi zajęcia GROPN poprowadzi w zastępstwie mgr M. Mela. Zajęcia dla grupy NX oraz grup RN0 i WN0 będą się odbywać w poniedziałki w godz. 15.00-16.30. Zajęcia dla grupy AN0 oraz XN będą sięodbywać we wtorki w godz. 9.45-11.15 (tj. w porze dotychczasowych zajęć dla grup XN). Te zmiany nie będą widoczne w planie zajęć. Wykładowca skontaktuje się z Państwem.”
III rok: 03.03.2021 – dokładny plan dla każdej kombinacji po zmianie pory zajęć dr hab.
Sylwanowicz. INFO: „Do czasu powrotu prof. S. Bonacchi zajęcia HIJEN poprowadzi w zastępstwie dr A. Sztuk. Termin pozostaje bez zmian.  Ta zmiana nie będzie widoczna w planie zajęć. Wykładowczyni skontaktuje się z Państwem.”

Studia stacjonarne II stopnia
I rok: 8.04.2021 – zmiana pory zajęć dr J. Pietraszkiewicz w grupie RA

II rok: 01.03.2021 – zmiany pór zajęć dr hab. Borowskiej i dr hab. Sylwanowicz

Semestr zimowy 2020/2021

Studia stacjonarne I stopnia

I rok – dokładny plan [Zajęcia z dr Piekarniak czwartek 13.15 są w grupie AW0a. Grupa AW0b nie ma wtedy zajęć.]

Podział na grupy studentów I roku studiów licencjackich

II rok – Zmiany w grupach NX

III rok – dokładny plan zajęć (Usunięcie nieutworzonych grup seminaryjnych)

Studia stacjonarne II stopnia
I rok (Przesunięcie zajęć TJEN)

II rok (Zmiana wykładowcy i pory jednych z zajęć TCWW)

Semestr letni 2019/2020

Studia stacjonarne I stopnia
I rok

II rok

III rok

Objaśnienia skrótów przedmiotów

Studia stacjonarne II stopnia
I rok

II rok

Objaśnienia skrótów przedmiotów

Studia zaoczne
Harmonogram zjazdów

Plan zajęć

Semestr zimowy 2019/2020

Studia stacjonarne I stopnia
I rok

II rok

III rok

Objaśnienia skrótów przedmiotów

Studia stacjonarne II stopnia
I rok

II rok

Objaśnienia skrótów przedmiotów

Studia zaoczne
Harmonogram zjazdów

Plan zajęć