Dr hab. Monika Płużyczka, prof. ucz. laureatem nagrody Ministra Edukacji i Nauki

Z przyjemnością informujemy, że dr hab. Monika Płużyczka, prof. ucz. znalazła się wśród laureatów Nagród Ministra Edukacji i Nauki. W dniu 19 lutego 2022 r. z okazji Dnia Nauki Polskiej odbyła się uroczysta Gala, podczas której ogłoszono laureatów nagrody. Nagrody Ministra Edukacji i Nauki przyznawane są co roku przedstawicielom środowiska akademickiego za wybitne osiągnięcia naukowe, zarówno indywidualne jak i zbiorowe, osiągnięcia dydaktyczne, sukcesy organizacyjne oraz za całokształt dorobku naukowego.

 

Dr hab. Monika Płużyczka została wyróżniona nagrodą I stopnia za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej, szczególnie za rozszerzanie współpracy międzynarodowej na rzecz podnoszenia jakości badań naukowych, prac rozwojowych i umiędzynarodowienia kształcenia młodych kadr badawczych. Poniżej niektóre z wybranych inicjatyw będących podstawą do oceny.

Wraz z 9 zagranicznymi partnerami stworzyła konsorcjum naukowe ELIT, które w drodze wygranego w 2019 roku grantu w ramach programu Horyzont 2020 pozyskało ponad 2 mln. 600 tys. euro na badania empiryczne procesów czytania i skutków cyfryzacji (10 projektów naukowych w każdym z państw uczestniczących w konsorcjum) oraz na kształcenie młodej kadry naukowo-badawczej. Tak wysokie granty są w naukach humanistycznych wyjątkowo rzadkie.

W 2020 roku ruszyły współorganizowane przez nią międzynarodowe interdyscyplinarne studia doktoranckie, również w ramach ELIT. Łączą one nauki humanistyczne: lingwistykę i literaturoznawstwo z naukami społecznymi: psychologią, pedagogiką, naukami o komunikacji społecznej i mediach. Konsorcjum pozyskało też 13 partnerów z sektora gospodarczego oraz międzynarodowe sieci naukowe. Doktoranci kształcą się na dwóch europejskich uczelniach (po zakończeniu zdobędą tzw. double degree z dwóch dziedzin naukowych), są prowadzeni przez co najmniej dwóch promotorów, odbywają szkolenia organizowane przez członków konsorcjum w różnych krajach europejskich, jak również przechodzą staże u europejskich partnerów nieakademickich (jak np. biura graficzne, biblioteki, wydawnictwa, szkoły itp.), by odpowiedzieć również na konkretne zapotrzebowania rynku europejskiego. Bardzo ważny aspekt tych studiów europejskich to przełożenie rezultatów prowadzonych badań na zastosowanie w sektorze edukacyjno-gospodarczym. Międzynarodowe interdyscyplinarne studia doktoranckie wyznaczają nowy kierunek w prowadzeniu studiów III stopnia, oparty na szerokiej międzynarodowej współpracy naukowej, szkoleniowej i gospodarczej, jak i skłaniający doktorantów do bardzo dużej mobilności.

W 2018/2019 roku dr hab. Monika Płużyczka odbyła profesurę zagraniczną na zaproszenie Uniwersytetu Jana Gutenberga w Niemczech, gdzie wcześniej jako postdoc prowadziła projekt w ramach DAAD. Podczas profesury rozpoczęła przygotowania do projektu Beethoven, jak również miała wykłady poświęcone wpływowi psychologii, filozofii i lingwistyki na kształtowanie się translatoryki, mentalnej stronie tłumaczenia, jak również metodom eksperymentalnym w badaniach translatorycznych. Wcześniej odbyła wiele pobytów naukowych i staży dydaktycznych na uniwersytetach europejskich. Uczestniczyła też z ramienia Polski w sieci E-READ, której członkowie wydali tzw. Deklarację Stavangerską dotyczącą najpilniejszych zaleceń i zakresów badań w związku z wpływem digitalizacji na procesy czytania i przetwarzania. Obecnie tworzy nową sieć w ramach programu COST. Współorganizuje międzynarodowe konferencje translatoryczne w ramach projektu TRANSLATON, a wcześniej współorganizowała międzynarodowe konferencje eyetrackingowe. Prowadzi współpracę naukową z uniwersytetami m.in. w Rosji, Niemczech, Holandii, Włoszech, Austrii, Słowacji i Izraelu itd. Niektóre z tych kontaktów zaowocowały podpisaniem umów o bezpośredniej naukowej współpracy bilateralnej. Jest kierownikiem laboratorium eyetrackingowego LELO i Zakładu Translatoryki w Instytucie Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej. Naukowo zajmuje się translatoryką i translodydaktyką, badaniami eksperymentalnymi w translatoryce, w tym metodologią eyetrackingową i badaniem procesów mentalnych podczas tłumaczenia.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/nagrody-ministra-edukacji-i-nauki–serdecznie-gratulujemy

 

 

 

Posted in Aktualności, Wydarzenia.