Pomoc Studentom z Ukrainy

Szanowni Państwo,

Katedra Ukrainistyki informuje o inicjatywach pomocy Studentom z Ukrainy

  1. W Katedrze Ukrainistyki na Wydziale Lingwistyki Stosowanej uruchomione zostało Centrum Pomocy Językowej, którego oferta zawiera nieodpłatną pomoc w tłumaczeniach medycznych, prawnych i innych ważnych sytuacjach życia codziennego. Obejmuje również tłumaczenia ustne w urzędach, punktach medycznych, oświatowych i innych.W ramach programu świadczona jest także nieodpłatna pomoc w tłumaczeniach poświadczonych. Osoba do kontaktu: k.jakubowska@uw.edu.pl

 

  1. W Katedrze Ukrainistyki na Wydziale Lingwistyki Stosowanej uruchomiony został program „Tandem”, mający na celu spotkania studentów w celu wzajemnego uczenia się języka: polskiego i ukraińskiego. Osoba do kontaktu: k.jakubowska@uw.edu.pl

 

  1. W Katedrze Ukrainistyki na Wydziale Lingwistyki Stosowanej uruchomiony został program „Spotkajmy się”, mający na celu spotkania z konkretnymi osobami czy rodzinami w celu pokazania im Warszawy i tego jak funkcjonować w okolicy w której mieszkają. Osoba do kontaktu: k.jakubowska@uw.edu.pl
Posted in Aktualności.