IKSI dla Ukrainy / Інститут спеціалізованої та інтеркультурної комунікації (IKSI) для України / IKSI for Ukraine

Drodzy studenci i studentki z Ukrainy!
Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej (IKSI) Wydziału Lingwistyki Stosowanej serdecznie zaprasza na zajęcia w charakterze wolnych słuchaczy.
Prowadzimy zajęcia z zakresu języka, literatury i kultury czterech obszarów: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, włoskiego. Zajęcia z języków niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego prowadzone są w grupach początkujących i zaawansowanych. Uczestnictwo w nich jest bezpłatne.
Informacje o nas i o programie studiów znajdziecie – także w języku angielskim – na stronie www.iksi.uw.edu.pl
Po rady i sugestie możecie się zgłosić do:
– zastępcy dyrektora ds. studenckich dr Marty Małachowicz, e-mail: m.malachowicz@uw.edu.pl
– opiekuna I roku dr Agnieszki Błaszczak, e-mail: a.blaszczak@uw.edu.pl

Дорогі Студентки та Студенти з України!
Інститут спеціалізованої та інтеркультурної комунікації (IKSI) факультету прикладної лінгвістики щиро запрошує Вас на заняття у ролі вільних слухачів.
Ми викладаємо мову, літературу та культуру чотирьох мовно-культурних зон: англійської, німецької, російської та італійської. Заняття з німецької, російської й італійської мов проводяться на початковому та вищому рівнях. Участь у них безкоштовна.
Інформацію про нас і про програму навчання можна знайти (також англійською мовою) на сторінці www.iksi.uw.edu.pl
За порадою та підказкою можна звертатися до:
– заступника директора зі студентських питань, доктор Marty Małachowicz, e-mail: m.malachowicz@uw.edu.pl
– опікуна І курсу доктор Agnieszki Błaszczak, e-mail: a.blaszczak@uw.edu.pl

Dear Students from Ukraine!
The Institute of Specialized and Intercultural Communication (IKSI) of the Faculty of Applied Linguistics cordially invites you to participate in our classes as auditors (non-matriculated students).
We conduct classes related to language, literature and culture in four linguistic areas: English, German, Russian and Italian. Classes in German, Russian and Italian are conducted in groups for beginners as well as advanced learners. Participation in classes is free of charge.
Information about us and our program of study can be found – also in English – at our website www.iksi.uw.edu.pl
For further information please contact:
– Marta Małachowicz, PhD, Deputy Head for Student Affairs, e-mail: m.malachowicz@uw.edu.pl
– Agnieszka Błaszczak, PhD, Tutor of BA Studies, e-mail: a.blaszczak@uw.edu.pl

Posted in Aktualności.