IKSI w konsorcjum EMICC

English version below

Dyrekcja IKSI ma przyjemność poinformować o przystąpieniu Instytutu do European Master of Intercultural Communication (EMICC, https://www.emicc.usi.ch/) od roku akademickiego 2023-2024. Konsorcjum zrzesza 10 uniwersytetów (https://www.emicc.usi.ch/universities/) i umożliwi studentom studiów magisterskich odbycie studiów podyplomowych w języku angielskim na uczelni partnerskiej. Szczegóły rekrutacji i dalsze informacje zostaną ogłoszone w semestrze zimowym. Informacje: s.bonacchi@uw.edu.pl

 


 

The direction of IKSI is pleased to announce the Institute´s joining the European Master of Intercultural Communication (EMICC, https://www.emicc.usi.ch/) ) from the academic year 2023-2024. EMICC brings together 10 universities (https://www.emicc.usi.ch/universities/) and will allow master´s students to take postgraduate courses in English at a partner university. Recruitment details and further information will be published during the winter semester. Information: s.bonacchi@uw.edu.pl

Posted in Aktualności.