International Legal Communication – nowe studia magisterskie

English version below

Chcesz nauczyć się tworzyć, interpretować i wyjaśniać prawo w zrozumiałym języku? Uniwersytet Warszawski zaprasza na interdyscyplinarne studia magisterskie w języku angielskim „International Legal Communication”.

Rejestracja trwa od 17 sierpnia do 12 września 2022: https://irk.uw.edu.pl/pl-pl/offer/PELNE2022/program/S2-ILC/?from=field:P_ILC
Zajęcia prowadzą nauczyciele akademiccy z Wydziału Lingwistyki Stosowanej oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a także z uczelni 4EU+ Alliance oraz innych uczelni zagranicznych.

Zajęcia odbywają się w czwartki i piątki, częściowo online, a częściowo stacjonarnie w kultowym budynku Uniwersytetu Warszawskiego „Dobra 55”.
Pierwszy rok studiów przygotowuje studentów do podjęcia oryginalnych badań na pograniczu prawa i językoznawstwa. Na drugim roku studenci wybierają jedną z 3 specjalizacji:

  • „Design Thinking in Law” – badania nad tworzeniem i kształtowaniem prawa w kontekście językowym, jego konceptualizacją, terminologią, tekstemiką i logiką;
  • „Transferencja wiedzy o prawie” – badania nad społecznym odbiorem informacji prawnych, w szczególności uproszczeniem tej informacji oraz jej aspektami antropologicznymi i etnograficznymi;
  • „Epistemologia rzecznictwa” – badania nad efektywnością komunikacji w obszarze rzecznictwa.

Nasz program jest oryginalny – jesteśmy pierwsi w Europie!


Do you want to learn how to create, interpret and explain the law in understandable language? The University of Warsaw invites you to interdisciplinary MA studies in English “International Legal Communication”.
Registration is open from August 17 to September 12, 2022: https://irk.uw.edu.pl/en-gb/offer/PELNE2022/programme/S2-ILC/?from=field:P_ILC
Classes are conducted by academic teachers from the Faculty of Applied Linguistics and the Faculty of Law and Administration at the University of Warsaw, as well as by teachers from the universities of the 4EU + Alliance and other foreign universities.
Classes are held on Thursdays and Fridays, partly online and partly on-site in the iconic building of the University of Warsaw “Dobra 55”.
The first year of studies prepares students to undertake original research at the intersection of law and linguistics. In the second year, students choose one of 3 specializations:
  • “Design Thinking in Law” – research on the creation and shaping of law in the linguistic context, its conceptualization, terminology, textemics and logic;
  • “Transference of Legal Knowledge” – research on the social perception of legal information, in particular the simplification of this information and its anthropological and ethnographic aspects;
  • “Epistemology of Lawyering” – research on communication effectiveness in the field of advocacy.
Our program is original – we are the first in Europe!
Posted in Bez kategorii.