Wielojęzyczność regionu bałtyckiego, cz. 1: Litwa” – relacja z pierwszego tygodnia kursu

5 i 6 października 2022 r. odbyły się wykłady prof. Pavla Lavrinca (Uniwersytet Wileński), będące historyczno-socjologiczno-kulturoznawczym wprowadzeniem do problematyki wielokulturowości Litwy. Punktem wyjścia stała się nazwa litewskiej stolicy w językach zamieszkujących ją grup narodowych i etnicznych. Jeśli w polskiej tradycji utrwaliła się nazwa Wilno, w białoruskiej – Вiльня, w żydowskiej – ווילנע [Wilne], a w litewskiej – Vilnius, to w rosyjskiej funkcjonują aż trzy warianty – Вильно, Вильна i Вильнюс. W tych nazwach jak w soczewce odbija się historia Litwy, w której współistnieli (i w znacznej mierze współistnieją) Litwini, Polacy, Białorusini, Żydzi i Rosjanie. Jaką rolę w historii państwa litewskiego odegrali Polacy i Rosjanie? Jak zmieniało się ich miejsce w strukturze społecznej? Jakie ślady pozostawili po sobie w litewskiej stolicy? Odwołując się do materiałów archiwalnych, tekstów literackich i prasowych, wykorzystując badania historyczne, literaturoznawcze i socjologiczne, prof. Pavel Lavriniec zabrał nas w fascynującą podróż po wielokulturowym Wilnie – mieście, które w 2023 r. będzie świętować swoje 700-lecie.
Kontynuacją projektu będą zajęcia prof. Jeleny Konickiej (Uniwersytet Wileński) poświęcone wielojęzyczności w regionie bałtyckim i sytuacji językowej na Litwie. Rozpoczynamy je 19 października 2022 r. Wkrótce zamieścimy szczegółowy grafik zajęć.

Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów, zainteresowanych tematyką projektu i doskonaleniem znajomości języka rosyjskiego.

Joanna Piotrowska, Marta Małachowicz

 

Posted in Aktualności, Bez kategorii.