Rejestracja na lektoraty w semestrze zimowym roku ak. 2023/2024.

Szanowni Państwo!
Pragnę poinformować, że na początku czerwca zostanie uruchomiona rejestracja na lektoraty oferowane w semestrze zimowym roku akademickiego 2023/2024.
Rejestracja będzie otwarta w poniższych terminach:
       2-30.06.2023
       14.09 – 07.10.2023
       10-15.10.2023
       19-22.10.2023
Dodatkowo zostanie uruchomiona rejestracja na intensywne kursy językowe odbywające się w lipcu i wrześniu 2023 r.

Szczegóły dotyczące terminów rejestracji na kursy intensywne zamieszczone są na stronie jezyki.obce.uw.edu.pl
 
Wszelkie pytania dotyczące lektoratów i egzaminów certyfikacyjnych mogą Państwo kierować na adres: jezyki.koordynator@uw.edu.pl
Łączę wyrazy szacunku
Arkadiusz Misiak
Koordynator Uniwersyteckiego Systemu Nauczania Języków Obcych
Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 32
00-927 Warszawa
tel. (22) 55 21 402
Posted in Aktualności, Rejestracje.