Dr Mieczysław Nasiadka: Poprawa dla studentów niedopuszczonych  do egzaminu końcowego z gramatyki I i II rok

Szanowni Państwo,
Dr Mieczysław Nasiadka informuje:
Poprawa dla studentów niedopuszczonych  do egzaminu końcowego z gramatyki (I i II rok, studia 1. stopnia, testy śródsemestralne) odbędzie się w czwartek, 31. sierpnia, o godzinie 12:00. Egzamin poprawkowy odbędzie się zgodnie z harmonogramem sesji poprawkowej.
Posted in Aktualności.