Praca dyplomowa

Profile promotorówZasady dyplomowania
Rok akademicki 2021/22 – studia I stopnia: pobierz; Załączniki: pobierz
Rok akademicki 2021/22 – studia II stopnia pobierz; Załączniki: pobierz
Egzamin dyplomowyPodanie o wznowienie studiów w celu napisania i obrony pracy dyplomowejTerminy obron
Najpóźniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem obrony pracy dyplomowej student powinien

 1. uzyskać absolutorium (wpisane wszystkie zaliczenia i oceny do systemu USOS)
 2. wprowadzić pracę dyplomowa do systemu APD (opiekun naukowy zatwierdzoną pracę (czwarty stopień w APD) zgłasza w dziekanacie ds. studenckich wraz z wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego oraz składem komisji egzaminacyjnej.

W dniu obrony studenci studiów 2. stopnia muszą złożyć legitymację studencką (w sytuacji zgubienia/kradzieży ELS należy dostarczyć zaświadczenie z policji o utracie dokumentu).

W dniu zgłoszenia terminu egzaminu uruchamiana jest obiegówka elektroniczna. Przed obroną prosimy o monitorowanie statusu wypełnienia e-obiegówki w USOSwebie i udzielenia odpowiedzi na pytania kierowane do studenta.

Ważne: zadbaj o wpisanie w USOSie wszystkich podpięć, zaliczeń i ocen.

Podanie – do pobrania

Egzaminy dyplomowe licencjackie 2021/22

 • 23 czerwca
 • 28 czerwca
 • 4 lipca
 • 5 lipca
 • 6 lipca
 • 7 lipca
 • 12 lipca
 • 13 lipca
 • 7 września
 • 8 września
 • 9 września

Egzaminy dyplomowe magisterskie 2021/22

 • 23 czerwca
 • 28 czerwca
 • 6 lipca
 • 7 lipca
 • 12 lipca
 • 13 lipca
 • 15 września
 • 20 września
 • 22 września