Praca dyplomowa

Profile promotorówWymogi formalne prac dyplomowychSkładanie prac dyplomowychEgzamin dyplomowyPodanie o wznowienie studiów w celu napisania i obrony pracy dyplomowejTerminy obronZasady dyplomowania

Praca dyplomowa zostanie przyjęta w sekretariacie IKSI pod warunkiem wprowadzenie jej do systemu APD i zatwierdzenia jej w APD przez promotora (czwarty stopień).

Najpóźniej na miesiąc przed planowanym terminem obrony pracy dyplomowej należy złożyć w sekretariacie:

1. Jeden egzemplarz pracy dyplomowej wydrukowany dwustronnie w miękkiej oprawie (ewentualnie na życzenie promotora dodatkowy egzemplarz)
2. wniosek o powołanie Komisji Egzaminacyjnej – (pobranie wniosku możliwe jest z indywidualnego konta studenta APD-ikona z wnioskiem znajduje się przy nazwisku autora pracy)
3.* 1 zdjęcie dyplomowe w przypadku uzyskania dyplomu z wyróżnieniem (wymiary: 4,5 cm x 6,5 cm
Do egzaminu dyplomowego można przystąpić po uzyskaniu absolutorium i złożeniu wymaganych dokumentów i pracy dyplomowej.

W dniu obrony studenci studiów 2. stopnia muszą złożyć legitymację studencką (w sytuacji zgubienia/kradzieży ELS należy dostarczyć zaświadczenie z policji o utracie dokumentu)

W dniu złożenia pracy uruchamiana jest obiegówka elektroniczna. Przed obroną prosimy o monitorowanie statusu wypełnienia e-obiegówki w USOSwebie i udzielenia odpowiedzi na pytania kierowane do studenta.

Ważne: zadbaj o wpisanie w USOSie wszystkich podpięć, zaliczeń i ocen.

Treść zakładki