“Digitalisation of multilingual programs in the EHEA”

W dniach 20-21 cze3rwca b.r. w Molde University College w Norwegii odbyło się trzecie spotkanie międzynarodowego zespołu pracującego w ramach projektu Erasmus+ “Digitalisation of multilingual programs in the EHEA” (DIMPE). DIMPE jest projektem międzynarodowym prowadzonym przez prof. Fernando Rubio Alcalá (University of Huelva, Hiszpania). W projekcie bierze udział pięć europejskich uczelni wyższych i dwie firmy. Z ramienia Uniwersytetu Warszawskiego w projekt zaangażowani sią dr hab. Piotr Romanowski oraz dr hab. Agnieszka Andrychowicz-Trojanowska, prof. ucz., która uczestniczyła w spotkaniu w Norwegii.

 

Projekt DIMPE (2022-2025) poświęcony jest cyfryzacji i programom bilingwalnym na uczelniach. W programie spotkania w Molde University College znalazły się kwestie dotyczące dotychczasowych rezultatów, dalszych prac oraz popularyzacji wyników. Zaprezentowano aplikację internetową, która jest jednym z rezultatów projektu (University of Huelva, firma Learnemera) oraz omówiono zaplanowaną na jesień bieżącego roku fazę pilotażową. Przedstawiono także pierwszy scenariusz dydaktyczny stworzony dla okularów AR (Univesity of Cyprus, University of Huelva), a także omówiono kolejne scenariusze opracowywane na potrzeby “Augmented Reality Training App for Lecturers and Students”. Jeden z tych scenariuszy zostanie opracowany przez partnerów z IKSI.

Spotkanie projektowe zakończyło się otwartą dyskusją na tematy bieżące dotyczące projektu DIMPE, omówiono szczegóły kolejnego spotkania (University of Cork, Irlandia) oraz plany dotyczące wspólnych publikacji i innych form popularyzacji wyników.

Posted in Bez kategorii.