MEiN – badanie IT Fitness Test 2023

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Edukacji i Nauki przekazało do Uniwersytetu Warszawskiego pismo w sprawie badania umiejętności cyfrowych studentów i wykładowców IT Fitness 2023.

Postępująca transformacja cyfrowa sprawia, że umiejętności z obszaru TIK stają się coraz bardziej potrzebne, a dane dotyczące aktualnego poziomu rozwoju umiejętności cyfrowych studentów są niezbędne do zaplanowania działań w obszarze przygotowania społeczności akademickiej do zachodzących zmian,

Z tego względu MEiN zachęca Uniwersytet Warszawski do udziału w organizowanym przez Związek Cyfrowa Polska badaniu IT Fitness Test 2023, sprawdzającym umiejętności cyfrowe studentów i wykładowców.

Cyfrowy sprawdzian pozwala sprawdzić poziom kompetencji w obszarach takich jak:

  • sprawne korzystanie z Internetu,
  • bezpieczeństwo i systemy komputerowe,
  • narzędzia do współpracy i media społecznościowe,
  • narzędzia biurowe,
  • zdolności rozwiązywania złożonych problemów.

Test przygotowano w dwóch wersjach, a jedna z nich wskazana jest również dla nauczycieli i studentów.

Co ważne, test sprawdza faktyczne umiejętności, a nie tylko wiedzę. Do przeprowadzenia sprawdzianu potrzebny jest jedynie komputer z dostępem do Internetu.

Test będzie dostępny do 31 października 2023 r. pod adresem http://itfitness.eu/pl.

Dodatkową zachętą są nagrody – laptopy oraz tablety, które zostaną przekazane dla osób z najlepszymi wynikami po zakończeniu tegorocznego sprawdzianu.

W tym celu przekazujemy Państwu również poradnik dla uczestników testu, ulotkę oraz plakat, który można zawiesić w miejscach często uczęszczanych przez zainteresowanych.

Zapraszamy serdecznie do udziału.

Z wyrazami szacunku,

Andrzej Dorociuk

 

Zastępca Kierownika

Biuro Innowacji Dydaktycznych

Centrum Wsparcia Dydaktyki

Uniwersytet Warszawski

Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa

tel.: +48 22 55 24 124

Posted in Aktualności.