Sekcja angielska- Kształcenie Kompetencji Komunikacyjnych. Zmiana Komponentów w czasie egzaminów (I i II rok razem)

II rok – 22 czerwca KOMPONENTY: 9.30-11.00            WRITING 11:15 -11.45         VOCABULARY 12.00-12.30            GRAMMAR   I rok  –  22 czerwca KOMPONENTY: 9:30-11:00           WRITING 11:15 -11.45        VOCABULARY  12.00-12.30          GRAMMAR   *W […]

Czytaj więcej