Przedmiot BHP

„Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej” jest obowiązkowy dla osób rozpoczynających naukę na pierwszym roku studiów pierwszego stopnia i drugiego stopnia. Jest ono […]

Czytaj więcej