prof. ucz. dr hab. Joanna Osiejewicz

InformacjePrzebieg karieryZainteresowania naukoweWybrane publikacjeLinki do osobistych profili naukowych/zawodowychWięcej
ORCID https://orcid.org/0000-0001-8812-8276
Obszar naukowy językoznawstwo
nauki prawne
Stanowisko profesor uczelni
Numer pokoju w IKSI 3.610
E-mail j.osiejewicz@uw.edu.pl
Dyżur wtorek 11:00-12:00 pok. 3.610

(po uprzednim kontakcie mailowym)

 • Doktor habilitowana nauk prawnych, Uniwersytet Gdański 2018
 • Doktor nauk prawnych, Uczelnia Łazarskiego 2013
 • Magister prawa, Uczelnia Łazarskiego 2012
 • Doktor nauk humanistycznych (językoznawstwo) Uniwersytet Warszawski 2010
 • Magister filologii germańskiej, Uniwersytet Warszawski 1996
 • Komunikacja prawnicza
 • Globalne zarządzanie, fragmentacja prawa, harmonizacja prawa
 • Prawo transnarodowe, stosowanie prawa międzynarodowego i prawa Unii Europejskiej
Książki
 • Osiejewicz, J. (2020). Global Governance of Oil and Gas Resources in the International Legal Perspective, Berlin: Peter Lang.
 • Osiejewicz, J. (2018). Globalne zarządzanie zasobami ropy i gazu w perspektywie prawnomiędzynarodowej, Warszawa : C.H. Beck.
 • Osiejewicz, J., Greßler W., Mucha K. (2017), International Encyclopaedia for Energy Law – Poland , Amsterdam : Kluwer Law International BV, ss. 192.
 • Osiejewicz, J. (2016). Harmonizacja prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Warszawa: C.H. BECK.
 • Osiejewicz, J. (2013). Polnisch-deutsche Terminologie der Personenschäden in der KFz-Haftpflichtversicherung, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej Uniwersytetu Warszawskiego
Rozdziały
 • Osiejewicz, J. (2019). El interés de la comunidad internacional en la legislación ambiental de la Unión Europea, (w:) A. Cubero Truyo, P. Masbernat (red.), Protección del medio ambiente: Fiscalidad y otras medidas del derecho al desarrollo. Navarra: Aranzadi (Thomson Reuters), s. 133-154.
 • Osiejewicz, J. (2017). Judicial Review of EU Legislation as an Instrument to Ensure Consistency of National and EU Law, (w:) R. Arnold, J. I. Martínez-Estay (red.), Rule of Law, Human Rights and Judicial Control of Power, Berlin : Springer International Publishing (Ius Gentium: Comparative Perspectives on Law and Justice ; Vol. 61), s. 361 -375. DOI: 10.1007/978-3-319-55186-9.
 • Osiejewicz, J. (2017). Promowanie odnawialnych źródeł energii przez państwa członkowskie w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, (w:) S. Dudzik, B. Iwańska, N. Półtorak (red.), Inteligentna i zrównoważona gospodarka sprzyjająca włączeniu społecznemu: wyzwania dla systemów prawnych Unii Europejskiej i państw członkowskich, Warszawa : C.H. Beck, s. 221-233 .
 • Osiejewicz, J. (2017). Human Rights Due Diligence of Business Enterprises under the UN Guiding Principles on Business and Human Rights, (w:) M. Dei (red.), Human Rights: Theory and Practice : collection of scientific papers, London: International Academy of Science and Higher Education, s. 152 -155.
 • Osiejewicz, J. (2016), Fachsprache(n) im Lichte der anthropozentrischen Sprachentheorie, (w:) K. Nycz, K. D. Baumann, H. Kalverkämper (red.), Fachsprachenforschung in Polen, Berlin : Frank&Timme, s. 65-76.
Artykuły