Bajt

OPIEKUN KOŁA NAUKOWEGO BAJT:

Prof. ucz. dr hab. Silvia Bonacchi
e-mail: s.bonacchi@uw.edu.pl

ZARZĄD KOŁA NAUKOWEGO BAJT:

Prezes: 
Mateusz Trebliński (stacjonarne 2.st., rok II, gr. AW)
e-mail: mateusz.treblinski@student.uw.edu.pl

Wiceprezes:
Patrycja Kowalczyk (stacjonarne 1.st., rok II, gr. AW0b)
e-mail: p.kowalczyk25@student.uw.edu.pl

Sekretarz:

Paulina Stefańska (stacjonarne 2.st., rok II, gr. AR)
e-mail: p.zielinska3@student.uw.edu.pl

Skarbnik:

Ewa Gołębiewska (stacjonarne 2.st., rok II, gr. AR)
e-mail: ewa.golebiewska@student.uw.edu.pl

Kontakt mailowy z KN BAJT: bajt.kn@uw.edu.pl
Dyżur: środa 12:00-13:45; piątek 9:00-10:15, s. 111

JAK DOŁĄCZYĆ?

Aby dołączyć do Koła należy wypełnić deklarację członkowską (do pobrania TUTAJ) i przynieść ją w godzinach dyżuru.

Podpisanie deklaracji członkowskiej jest konieczne do udziału w wydarzeniach i przedsięwzięciach organizowanych wyłącznie dla uczestników Koła (np. warsztaty i spotkania z tłumaczami).

AKTUALNOŚCI

Wszystkie aktualności znajdują się na fanpage’u Koła oraz poszczególnych sekcji: https://www.facebook.com/pg/kn.bajt/

W tym roku Koło organizuje kolejną edycję cieszącej się powodzeniem konferencji Językonalia. Więcej informacji pod adresem: https://www.facebook.com/events/500492963814063/

Formularz zgłoszeniowy dla prelegentów: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1rUQp1nExYaJOpnmKjiiHo2Wzs35ceGmWhbYncGnIJzX0Lw/viewform

HISTORIA I OSIĄGNIĘCIA

Koło Naukowe Badania Języków Technicznych BAJT powstało w 2003 roku z inicjatywy grupy studentów pierwszego roku Katedry Języków Specjalistycznych (obecnie: Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej), którzy pod kierunkiem prof. dra hab. Jerzego Lukszyna postanowili podjąć działalność badawczą w ramach koła naukowego. Formalnie stało się to możliwe 10 stycznia 2003 roku po uzyskaniu wpisu do rejestru kół naukowych. Zgodnie ze sporządzonym wówczas statutem, głównymi celami i założeniami Koła było przede wszystkim prowadzenie badań w zakresie języków specjalistycznych, sporządzanie terminologicznej bazy danych. Obecnie Koło znacznie poszerzyło zakres zainteresowań, zajmując się także przekładoznawstwem oraz kulturą i komunikacją. Koło może poszczycić się wieloma osiągnięciami, do których należą m.in.:

  • udział w wymianie studenckiej zrealizowanej we współpracy z Uniwersytetem w Hamburgu (2004, 2008);
  • zorganizowanie warsztatów z lingwistyki korpusowej, których gościem był dr Marek Łaziński (2006);
  • uczestnictwo w odbywającej się w Rydze 2. Międzynarodowej Konferencji Młodych Badaczy „Languages and Cultures of the Baltic Region” (2007);
  • uczestnictwo w Kongresie Kół Naukowych UW oraz Międzynarodowych Konferencjach Kół Naukowych w Siedlcach i Olsztynie;
  • zorganizowanie I Konferencji Młodych Lingwistów we współpracy ze Studenckim Kołem Tłumaczeń Literackich KJS UW „Naukowo-Artystyczne Rozterki Literackie” (2008);
  • uczestnictwo w odbywającej się w Poznaniu konferencji 2nd Young Linguists’ Meeting; zorganizowanie II Konferencji Młodych Lingwistów (2010);
  • spotkanie z Panem Radosławem Pyrą – Sekretarzem Komitetu Technicznego nr 256 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (2010);
  • współpraca z kołami naukowymi, np. organizacja spotkania ze Wschodniosłowiańskim Kołem Naukowym działającym przy Instytucie Filologii Rosyjskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2010) oraz uczestnictwo w Wykładach Otwartych zorganizowanych przez Wschodniosłowiańskie Koło Naukowe (2011);
  • organizowanie spotkań z tłumaczami w ramach cyklu „Z życia tłumacza” (2011, 2012);

Jednak najważniejsze przedsięwzięcie Koła stanowi projekt Eksperymentalnej Bazy Danych Terminologicznych (EBDT). Koło zrealizowało trzy edycje EBDT, których rezultatem jest zbudowanie wielojęzycznej i wielobranżowej bazy danych terminologicznych na podstawie zgromadzonego korpusu próbek tekstów fachowych, seria trzech słowników angielskiej terminologii medycznej (słownik kontekstowy, słownik terminoelementów oraz słownik kolokacji), zamieszczonych w wydawanej przez Koło publikacji „Debiuty Naukowe” oraz liczne referaty i artykuły uczestników projektu opracowane na podstawie badań korpusowych.

Przez ostatnie lata działalność naukowa Koła skupiała się wokół Sekcji Terminograficznej prowadzonej przez dr Weronikę Szemińską i obejmowała kontynuację prac nad rozpoczętym w 2017 roku projektem European Space Strategy. Projekt ten zakłada opracowywanie haseł z zakresu strategii kosmicznej do późniejszego umieszczenia ich w unijnej bazie terminologicznej IATE. W 2018 roku projekt przede wszystkim zakładał stworzenie korpusu tekstowego z wykorzystaniem elektronicznego narzędzia do lingwistyki korpusowej AntConc. Korpus ten następnie został porównany z korpusem brytyjskim, co umożliwiło wyodrębnienie terminów typowych dla tej dziedziny. Projekt będzie kontynuowany w roku 2019.

24 października 2018r. odbyło się spotkanie organizacyjne Koła, na którym zostały przedstawione pomysły na nowe sekcje w ramach Koła. Natomiast 14 listopada odbyło się Walne Zgromadzenie Członków, na którym uchwalono nowy Statut Koła, powołano prezesa, który mianował swój Zarząd, a także wybrano nowego Opiekuna – prof. UW dr hab. Silvię Bonacchi. W ostatnich dwóch miesiącach 2018 roku swoje spotkania organizacyjne miały wszystkie sekcje Koła: Sekcja Terminograficzna prowadzona przez dr Weronikę Szemińską, Sekcja Komunikacji w Biznesie prowadzona przez mgr Annę Jędrzejczyk, Sekcja Tłumaczeń Audiowizualnych prowadzona przez mgr Wojciecha Drajerczaka, a także Sekcja Badań nad Kulturą Rosyjską prowadzoną przez dr Patrycję Spytek.