O nas

Początki Instytutu sięgają roku 2000, w którym utworzono Katedrę Języków Specjalistycznych, tj. pierwszy ośrodek akademicki w Polsce, który systematycznie badał komunikację specjalistyczną. W 2010 roku z połączenia Katedry Języków Specjalistycznych oraz Katedry Teorii Języków i Akwizycji Językowej powstał Instytut Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej. Natomiast w grudniu 2013 r. nastąpiła zmiana jego nazwy na Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej.

Nasi pracownicy naukowi prowadzą badania w 5 zakładach, 4 laboratoriach i 7 pracowniach badawczych. Badania te charakteryzuje innowacyjność i zaawansowanie metodologiczne związane z wykorzystywanymi do nich narzędziami, np. okulografem (eyetracker) czy rezonansem magnetycznym (fMRI). Wyniki ich badań upubliczniane są za pośrednictwem własnych inicjatyw wydawniczych Instytutu, jak również za pośrednictwem wydawnictw zewnętrznych.

Studenci mogą u nas studiować lingwistykę stosowaną w trybie stacjonarnym na specjalności głównej „terminologia i tłumaczenia specjalistyczne” oraz na opcjonalnej specjalności nauczycielskiej. Specjalizacje te prowadzone są w 4 językach: angielskim, niemieckim, włoskim oraz rosyjskim.