Pełnomocnicy

Pełnomocnik ds. USOS

mgr Justyna Pomykała – pok. 2.518, j.krupa2@uw.edu.pl

Pełnomocnik ds. Rekrutacji

dr Monika Bałaga-Rubaj – pok. 3.520, rekrutacja.iksi@uw.edu.pl

Pełnomocnik ds. ECTS i Procesu Bolońskiego

dr Piotr Podemski – pok. 3.621, bolonia.iksi@uw.edu.pl

Pełnomocnik ds. Praktyk Tłumaczeniowych

Studia I stopnia

dr hab. Anna Borowska, prof.ucz.– pok. 3.615, praktyki-t.iksi@uw.edu.pl

Studia II stopnia

dr hab. Marta Sylwanowicz – pok. 3.520, marta.sylwanowicz@uw.edu.pl

Pełnomocnik ds. Praktyk Dydaktycznych

dr Ilona Banasiak – pok. 3.620, ie.banasiak@uw.edu.pl

Pełnomocnik ds. Współpracy z Zagranicą

dr hab. Monika Płużyczka, prof. ucz – pok. 3.614, zagranica.iksi@uw.edu.pl

Pełnomocnik ds. Planu Zajęć

dr hab. Mariusz Górnicz – pok. 3.520, mgornicz@uw.edu.pl

Pełnomocnik ds. Promocji

promocja.iksi@uw.edu.pl

Pełnomocnik ds. Monitorowania Losów Absolwentów

mgr Joanna Stefanowska – pok. 3.615, absolwenci.iksi@uw.edu.pl

Pełnomocnik ds. Informatycznych

dr Maciej Durkiewicz – pok. 3.520, m. durkiewicz@uw.edu.pl

Pełnomocnik ds. Programu GIP

dr hab. Paweł Szerszeń, prof. ucz. – pok. 3.611, pszerszen@uw.edu.pl

Koordynator ds. Mobilności

dr Monika Konert-Panek – pok. 3.510, erasmus.iksi@uw.edu.pl

Koordynator Programu MOST
Koordynator Wymiany Studenckiej z Krajami WNP

dr Małgorzata Kornacka – pok. 3.520, most.iksi@uw.edu.pl