Pełnomocnicy

Pełnomocnik ds. USOS

mgr inż Katarzyna Buczek – pok. 406, usos.iksi@uw.edu.pl

Pełnomocnik ds. Rekrutacji

dr Monika Bałaga-Rubaj – pok. 523, rekrutacja.iksi@uw.edu.pl

Pełnomocnik ds. Sylabusów

Pełnomocnik ds. ECTS i Procesu Bolońskiego

dr Piotr Podemski – pok. 528, bolonia.iksi@uw.edu.pl

Pełnomocnik ds. Praktyk Tłumaczeniowych

Studia I stopnia

dr hab. Anna Borowska – pok. 534, praktyki-t.iksi@uw.edu.pl

Studia II stopnia

dr hab. Marta Sylwanowicz – pok. 534, marta.sylwanowicz@uw.edu.pl

Pełnomocnik ds. Praktyk Dydaktycznych

dr Ilona Banasiak – pokój 512, ie.banasiak@uw.edu.pl

Pełnomocnik ds. Współpracy z Zagranicą

dr hab. Monika Płużyczka – pok. 530, zagranica.iksi@uw.edu.pl

Pełnomocnik ds. Planu Zajęć

dr Mariusz Górnicz – pok. 513, mgornicz@uw.edu.pl

Pełnomocnik ds. Promocji

promocja.iksi@uw.edu.pl

Pełnomocnik ds. Monitorowania Losów Absolwentów

mgr Joanna Otocka – pok. 524, absolwenci.iksi@uw.edu.pl

Pełnomocnik ds. Informatycznych

dr Maciej Durkiewicz – pok. 518, m. durkiewicz@uw.edu.pl

Pełnomocnik ds. Programu GIP

dr hab. Paweł Szerszeń – pok. 529, pszerszen@uw.edu.pl

Koordynator ds. Mobilności

dr Piotr Podemski – pok. 528, erasmus.iksi@uw.edu.pl

Koordynator Programu MOST
Koordynator Wymiany Studenckiej z Krajami WNP

dr Małgorzata Kornacka – pok. 538, most.iksi@uw.edu.pl