Koordynatorzy

Sekcja języka niemieckiego

Kierownik
dr Ewa Zwierzchoń-Grabowska– pok. 3.246, e.zwierzchon(at)uw.edu.pl

Koordynatorzy

Koordynator dydaktyki języka niemieckiego
dr Ewa Zwierzchoń-Grabowska – pok. 3.246, e.zwierzchon(at)uw.edu.pl

Koordynator dydaktyki translacji
dr Iwona Jacewicz – pok. 3.514, i.jacewicz(at)uw.edu.pl

Koordynator ścieżki dydaktycznej

Sekcja języka angielskiego

Kierownik
dr hab. Anna Borowska – pok. 3.615, a.borowska(at)uw.edu.pl

Koordynatorzy

Koordynator dydaktyki języka angielskiego
dr Monika Konert-Panek – pok. 3.510, m.konert(at)uw.edu.pl
mgr Edyta Maciejak – pok. 3.620, edyta.maciejak(at)uw.edu.pl
dr hab. Marta Sylwanowicz (dot. III r.) – pok. 3.520, marta.sylwanowicz(at)uw.edu.pl

Koordynator dydaktyki translacji pisemnej
dr Monika Bałaga-Rubaj – pok. 3.520, mbalaga(at)uw.edu.pl

Koordynator dydaktyki translacji ustnej
dr Mieczysław Nasiadka – pok. 3.520, m.nasiadka(at)uw.edu.pl

Koordynator ścieżki dydaktycznej

Sekcja języka rosyjskiego

Kierownik
dr hab. Joanna Piotrowska – pok. 3.620, j.piotrowska(at)uw.edu.pl

Koordynatorzy

Koordynator dydaktyki języka rosyjskiego
dr hab. Joanna Piotrowska – pok. 3.620, j.piotrowska(at)uw.edu.pl

Koordynator dydaktyki translacji ustnej
prof. ucz. dr hab. Monika Płużyczka – pok. 3.614, mpluzyczka(at)uw.edu.pl

Koordynator dydaktyki translacji pisemnej
dr Łukasz Karpiński – pok. 3.615, lukasz.karpinski(at)uw.edu.pl

Koordynator ścieżki dydaktycznej

Sekcja języka włoskiego

Kierownik
dr hab. Kamila Miłkowska-Samul – pok. 3.510, kmilkowska(at)uw.edu.pl

Koordynator dydaktyki języka włoskiego

Koordynatorzy

Koordynator dydaktyki translacji
dr Giulia Cilloni-Gaździńska – pok. 3.620, giuliacilloni(at)uw.edu.pl

Koordynator ścieżki dydaktycznej

ERASMUS

Koordynator w zakresie mobilności pracowników – dr Monika Konert-Panek m.konert(at)uw.edu.pl
Koordynator w zakresie studentów wyjeżdżających – dr Wanda Józwikowska wz.jozwikowska(at)uw.edu.pl
Koordynator w zakresie studentów przyjeżdżających – dr Małgorzata Jabłońska malgorzata.jablonska(at)uw.edu.pl
Koordynator w zakresie praktyk studenckich: mgr Kamilla Kosewska kkosewska(at)uw.edu.pl