Koordynatorzy

Sekcja języka niemieckiego

Kierownik
prof. ucz. dr hab. Silvia Bonacchi – pok. 3.510, s.bonacchi@uw.edu.pl

Koordynatorzy

Koordynator obsady zajęć
prof. ucz. dr hab. Silvia Bonacchi – pok. 3.510, s.bonacchi@uw.edu.pl

Koordynator zajęć lingwistycznych i kulturowo-literackich
prof. ucz. dr hab. Silvia Bonacchi – pok. 3.510, s.bonacchi@uw.edu.pl

Koordynator dydaktyki języka niemieckiego
dr Ewa Zwierzchoń-Grabowska – pok. 3.246, e.zwierzchon@uw.edu.pl

Koordynator dydaktyki translacji
dr Iwona Jacewicz – pok. 3.514, i.jacewicz@uw.edu.pl

Sekcja języka angielskiego

Kierownik
dr hab. Anna Borowska – pok. 3.615, a.borowska@uw.edu.pl

Koordynatorzy

Koordynatorzy obsady zajęć
mgr Sebastian Dudek – pok. 3.615, s.dudek@uw.edu.pl

Koordynator zajęć lingwistycznych
dr hab. Anna Borowska, a.borowska@uw.edu.pl

Koordynator dydaktyki języka angielskiego
dr Monika Konert-Panek – pok. 3.510, m.konert@uw.edu.pl
mgr Edyta Maciejak – pok. 3.620, edyta.maciejak@uw.edu.pl
dr hab. Marta Sylwanowicz (dot. III r.) – pok. 3.520, marta.sylwanowicz@uw.edu.pl

Koordynator dydaktyki translacji pisemnej
dr Monika Bałaga-Rubaj – pok. 3.520, mbalaga@uw.edu.pl

Koordynator dydaktyki translacji ustnej
dr Mieczysław Nasiadka – pok. 3.520, m.nasiadka@uw.edu.pl

Koordynator zajęć kulturowo-literackich
prof. ucz. dr hab. Krzysztof Fordoński – pok. 3.246, k.fordonski@uw.edu.pl

Koordynator tłumaczeń pisemnych stopień I
dr Monika Bałaga-Rubaj – pok. 3.520, mbalaga@uw.edu.pl

Koordynator tłumaczeń pisemnych stopień II
mgr Kamilla Kosewska

Koordynator zajęć dot. specjaności nauczycielskej stopień I i II
dr Ilona Banasiak

Sekcja języka rosyjskiego

Kierownik
dr Joanna Piotrowska – pok. 3.620, j.piotrowska@uw.edu.pl

Koordynatorzy

Koordynator obsady zajęć
dr Joanna Piotrowska – pok. 3.620, j.piotrowska@uw.edu.pl

Koordynator zajęć lingwistycznych i dydaktyki translacji ustnej
dr hab. Monika Płużyczka – pok. 3.614, mpluzyczka@uw.edu.pl

Koordynator dydaktyki języka rosyjskiego
dr Marta Małachowicz – pok. 3.610, m.malachowicz@uw.edu.pl
I rok – dr Magda Żelazowska-Sobczyk – pok. 3.246, magda.zelazowska@uw.edu.pl
II i III rok – dr Małgorzata Kornacka – pok. 3.520, m.kornacka@uw.edu.pl

Koordynator zajęć kulturowo-literackich
dr Patrycja Spytek – pok. 3.514, p.spytek@uw.edu.pl (od 01.01.2019)

Koordynator dydaktyki translacji pisemnej
dr Łukasz Karpiński – pok. 3.615, lukasz.karpinski@uw.edu.pl

Sekcja języka włoskiego

Kierownik
dr hab. Kamila Miłkowska-Samul – pok. 3.510, kmilkowska@uw.edu.pl

Zastępca kierownik oraz Koordynator ds. kontaktów z Włoską Izbą Handlowo-Przemysłową
dr Dorota Kozakiewicz-Kłosowska – pok. 3.520, d.kozakiewicz@uw.edu.pl

Koordynatorzy

studia I stopnia
I rok – dr Aleksandra Piekarniak – pok. 3.620, a.piekarniak@uw.edu.pl
II rok – dr Matteo Piccin – pok. 3.620, m.piccin@uw.edu.pl
III rok – dr Anna Zagórska – pok. 3.520, anna.zagorska@uw.edu.pl

studia II stopnia 
dr Giulia Cilloni-Gaździńska – pok. 3.620, giuliacilloni@uw.edu.pl

ERASMUS

Koordynator w zakresie Incoming Erasmus Students
dr Małgorzata Jabłońska – pok. 3.520, malgorzata.jablonska@uw.edu.pl