Koordynatorzy

Sekcja niemiecka

Kierownik
prof. ucz. dr hab. Silvia Bonacchi – pok. 3.510, s.bonacchi@uw.edu.pl

Koordynatorzy – studia stacjonarne

Koordynator obsady zajęć
prof. ucz. dr hab. Silvia Bonacchi – pok. 3.510, s.bonacchi@uw.edu.pl

Koordynator zajęć lingwistycznych i kulturowo-literackich
prof. ucz. dr hab. Silvia Bonacchi – pok. 3.510, s.bonacchi@uw.edu.pl

Koordynator dydaktyki języka niemieckiego
dr Ewa Zwierzchoń-Grabowska – pok. 3.620, e.zwierzchon@uw.edu.pl

Koordynator dydaktyki translacji
dr hab. Boris Schwencke – pok. 3.246, b.schwencke@uw.edu.pl

Koordynatorzy – studia zaoczne

Koordynator
prof. UW dr hab. Magdalena Olpińska-Szkiełko – pok. 2.246, zaoczne.iksi@uw.edu.pl

Sekcja angielska

Kierownik
dr hab. Anna Borowska – pok. 3.615, a.borowska@uw.edu.pl

Koordynatorzy – studia stacjonarne

Koordynatorzy obsady zajęć
mgr Sebastian Dudek – pok. 3.615, s.dudek@uw.edu.pl
mgr Wojciech Drajerczak – pok. 3.615, w.drajerczak@uw.edu.pl

Koordynator zajęć lingwistycznych
dr hab. Anna Borowska, a.borowska@uw.edu.pl

Koordynator dydaktyki języka angielskiego
dr Monika Konert-Panek – pok. 3.510, m.konert@uw.edu.pl
mgr Edyta Maciejak – pok. 3.620, edyta.maciejak@uw.edu.pl
dr hab. Michał Wilczewski (dot. III r.) – pok. 3.611, m.wilczewski@uw.edu.pl

Koordynator dydaktyki translacji pisemnej
dr Monika Bałaga-Rubaj – pok. 3.520, mbalaga@uw.edu.pl

Koordynator dydaktyki translacji ustnej
dr Mieczysław Nasiadka – pok. 3.520, m.nasiadka@uw.edu.pl

Koordynator zajęć kulturowo-literackich
prof. ucz. dr hab. Krzysztof Fordoński – pok. 3.246, k.fordonski@uw.edu.pl

Koordynator tłumaczeń pisemnych stopień I dr Monika Bałaga
Koordynator tłumaczeń pisemnych stopień II
Koordynator zajęć dot. specjaności nauczycielskej stopień I i II
Sekcja rosyjska

Kierownik
dr hab. Agnieszka Andrychowicz-Trojanowska – pok. 3.620, a.andrychowicz@uw.edu.pl

Koordynatorzy – studia stacjonarne

Koordynator obsady zajęć
dr hab. Agnieszka Andrychowicz-Trojanowska – pok. 3.620, a.andrychowicz@uw.edu.pl

Koordynator zajęć lingwistycznych i dydaktyki translacji ustnej
dr hab. Monika Płużyczka – pok. 3.614, mpluzyczka@uw.edu.pl

Koordynator dydaktyki języka rosyjskiego
dr Małgorzata Kornacka – pok. 3.520, m.kornacka@uw.edu.pl (od 01.01.2019)

Koordynator zajęć kulturowo-literackich
dr Patrycja Spytek – pok. 3.514, p.spytek@uw.edu.pl (od 01.01.2019)

Koordynator dydaktyki translacji pisemnej
dr Łukasz Karpiński – pok. 3.615, lukasz.karpinski@uw.edu.pl

Sekcja włoska

Kierownik
dr Piotr Podemski – pok. 528

Koordynatorzy zajęć – studia I stopnia
I rok – dr hab. Kamila Miłkowska-Samul – pok. 3.510, kmilkowska@uw.edu.pl
II rok – dr Ewelina Walendziak-Genco – pok. 3.621, ewelina.walendziak@uw.edu.pl
III rok – dr Anna Zagórska – pok. 3.520, anna.zagorska@uw.edu.pl

Koordynator zajęć – studia II stopnia 
dr Dominika Lipszyc – pok. 3.621, d.lipszyc@uw.edu.pl

Koordynator ds. kontaktów z Włoską Izbą Handlowo-Przemysłową
dr Dorota Kozakiewicz-Kłosowska – pok. 3.520, d.kozakiewicz@uw.edu.pl

ERASMUS

Koordynator w zakresie Incoming Erasmus Students
dr Małgorzata Jabłońska – pok. 3.520, malgorzata.jablonska@uw.edu.pl