Programy studiów

Studia I stopnia
Lingwistyka stosowana: terminologia i tłumaczenia specjalistyczne (IKSI)
Korekta programu od roku akademickiego 2020/21 – obowiązuje wszystkie roczniki studiów lic. Korekta programu od roku akademickiego 2020/21 – wersja angielska Program od roku akademickiego 2019/20 Program od roku akademickiego 2019/20 – wersja angielska Program od roku akademickiego 2018/19 – inna nazwa specjalności: Tłumaczenia specjalistyczne
Lingwistyka stosowana: przekład i technologie tłumaczeniowe (ILS)
Korekta programu od roku akademickiego 2020/21 Program od roku akademickiego 2019/20
Specjalności opcjonalne
Specjalność nauczycielska z jednym językiem obcym Specjalność nauczycielska z dwoma językami obcymi
Studia II stopnia
Lingwistyka stosowana: terminologia i tłumaczenia specjalistyczne (IKSI)
Korekta programu od roku akademickiego 2020/21 Korekta programu od roku akademickiego 2020/21 – wersja angielska Program od roku akademickiego 2019/20 Program od roku akademickiego 2018/19 – inna nazwa specjalności: Tłumaczenia specjalistyczne
Lingwistyka stosowana: przekład i technologie tłumaczeniowe (ILS)
Korekta programu od roku akademickiego 2020/21 Program od roku akademickiego 2019/20
Lingwistyka stosowana: tłumaczenia ustne (ILS)
Korekta programu od roku akademickiego 2020/21 Program od roku akademickiego 2019/20
Specjalności opcjonalne
Specjalność nauczycielska z jednym językiem obcym (kontynuacja z I stopnia) Specjalność nauczycielska z dwoma językami obcymi (kontynuacja z I stopnia) Specjalność nauczycielska z jednym językiem obcym (tylko na II stopniu)

powrót