Programy studiów

Studia I stopnia

Lingwistyka stosowana: terminologia i tłumaczenia specjalistyczne (IKSI)
Korekta programu od roku akademickiego 2020/21 – obowiązuje wszystkie roczniki studiów lic.
Korekta programu od roku akademickiego 2020/21 – wersja angielska
Program od roku akademickiego 2019/20
Program od roku akademickiego 2019/20 – wersja angielska
Program od roku akademickiego 2018/19 – inna nazwa specjalności: Tłumaczenia specjalistyczne

Lingwistyka stosowana: przekład i technologie tłumaczeniowe (ILS)
Korekta programu od roku akademickiego 2020/21
Program od roku akademickiego 2019/20

Specjalności opcjonalne
Specjalność nauczycielska z jednym językiem obcym
Specjalność nauczycielska z dwoma językami obcymi
Studia II stopnia

Lingwistyka stosowana: terminologia i tłumaczenia specjalistyczne (IKSI)
Korekta programu od roku akademickiego 2020/21
Korekta programu od roku akademickiego 2020/21 – wersja angielska
Program od roku akademickiego 2019/20
Program od roku akademickiego 2018/19 – inna nazwa specjalności: Tłumaczenia specjalistyczne

Lingwistyka stosowana: przekład i technologie tłumaczeniowe (ILS)
Korekta programu od roku akademickiego 2020/21
Program od roku akademickiego 2019/20

Lingwistyka stosowana: tłumaczenia ustne (ILS)
Korekta programu od roku akademickiego 2020/21
Program od roku akademickiego 2019/20

Specjalności opcjonalne
Specjalność nauczycielska z jednym językiem obcym (kontynuacja z I stopnia)
Specjalność nauczycielska z dwoma językami obcymi (kontynuacja z I stopnia)
Specjalność nauczycielska z jednym językiem obcym (tylko na II stopniu)

powrót