Programy studiów

Studia I stopnia

Lingwistyka stosowana: terminologia i tłumaczenia specjalistyczne (IKSI)
Korekta programu od roku akademickiego 2020/21

Program od roku akademickiego 2019/20

Program od roku akademickiego 2019/20 – wersja angielska

Program od roku akademickiego 2018/19 – inna nazwa specjalności: Tłumaczenia specjalistyczne

Lingwistyka stosowana: przekład i technologie tłumaczeniowe (ILS)
Korekta programu od roku akademickiego 2020/21

Program od roku akademickiego 2019/20

Specjalności opcjonalne
Specjalność nauczycielska z jednym językiem obcym

Specjalność nauczycielska z dwoma językami obcymi

Studia II stopnia

Lingwistyka stosowana: terminologia i tłumaczenia specjalistyczne (IKSI)
Korekta programu od roku akademickiego 2020/21

Program od roku akademickiego 2019/20

Program od roku akademickiego 2018/19 – inna nazwa specjalności: Tłumaczenia specjalistyczne

Lingwistyka stosowana: przekład i technologie tłumaczeniowe (ILS)
Korekta programu od roku akademickiego 2020/21

Program od roku akademickiego 2019/20

Lingwistyka stosowana: tłumaczenia ustne (ILS)
Korekta programu od roku akademickiego 2020/21

Program od roku akademickiego 2019/20

Specjalności opcjonalne
Specjalność nauczycielska z jednym językiem obcym (kontynuacja z I stopnia)

Specjalność nauczycielska z dwoma językami obcymi (kontynuacja z I stopnia)

Specjalność nauczycielska z jednym językiem obcym (tylko na II stopniu)

powrót