Praktyki

Praktyki tłumaczeniowe

Praktyki tłumaczeniowe – obowiązkowe dla studentów III roku studiów 1. stopnia stacjonarnych

Pełnomocnik Dziekana WLS ds. praktyk tłumaczeniowych – dr hab. Anna Borowska (a.borowska@uw.edu.pl, pokój 524)

PROCEDURA KIEROWANIA NA PRAKTYKI DLA IKSI

Zapraszamy również na strony:

Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu

Biuro Karier UW

Serwis akademickich biur karier