Praktyki

Praktyki tłumaczeniowe

Praktyki tłumaczeniowe – obowiązkowe dla studentów III roku studiów 1. stopnia stacjonarnych

Pełnomocnik Dyrektora IKSI ds. praktyk tłumaczeniowych – dr hab. Anna Borowska (a.borowska@uw.edu.pl, pokój 524)

Praktyki tłumaczeniowe obowiązkowe dla studentów III roku studiów 1. stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych-wieczorowych) (zasady obowiązujące od 01.10.2009 r.)

Praktyki tłumaczeniowe obowiązkowe dla studentów I roku studiów 2. stopnia (stacjonarnych) (zasady obowiązujące od 01.10.2019 r.)

Zapraszamy również na strony:

Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu

Biuro Karier UW

Serwis akademickich biur karier