dr Ilona Banasiak

InformacjePrzebieg karieryZainteresowania naukoweWybrane publikacjeLinki do osobistych profili naukowych/zawodowychWięcej
ORCID https://orcid.org/0000-0002-3096-2839
Obszar naukowy językoznawstwo
Stanowisko adiunkt
Numer pokoju w IKSI 3.246
E-mail ie.banasiak@uw.edu.pl
Dyżur wtorki od 9:45 do 11:15, po wcześniejszym umówieniu.

(obowiązują mailowe zapisy)

  • doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2010
  • magister filologii angielskiej w zakresie językoznawstwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2010
  • nauczanie języka angielskiego jako obcego
  • nauczanie głuchych
  • dwujęzyczność i wielojęzyczność
Książki
Rozdziały
  • Banasiak, I. (2016), Teaching in multicultural classrooms – the case of Ukrainian students studying English in Poland, (w:) J. Stolarek/ J. Wiliński (red.), “Studia Anglica Sedlcensia” vol. 2, 141–156.
  • Banasiak-Ryba, I. (2012), Vocabulary learning strategies and learners’ cultural background – the state of the art, (w:) I. Banasiak-Ryba/ M. Dakowska (red.), Foreign language didactics and its applications in the educational setting. Warszawa: SWSPiZ, s. 141–168.
Artykuły
  • Banasiak, I./ Olpińska-Szkiełko, M. (2019), Language use of a bilingual child – an analysis of case studies, (w:) „Kwartalnik Neofilologiczny” 3, s. 479–491.
  • Banasiak-Ryba, I. (2009/2010), Cultural background and the use of vocabulary learning strategies, (w:) “Linguistics Applied”  2/3, 200–213.