Dyrekcja

DYREKTOR INSTYTUTU

dr hab. Agnieszka Andrychowicz-Trojanowska, prof. ucz.
pok. 2.620, tel. +48/22/55 34 248,
dyrektor.iksi@uw.edu.pl

Z-CA DYREKTOR INSTYTUTU DS. NAUKI, WSPÓŁPRACY I PROMOCJI
KIEROWNIK STUDIÓW NA KIERUNKU INTERNATIONAL LEGAL COMMUNICATION

dr hab. Joanna Osiejewicz, prof. ucz.
pok. 2.620, tel. +48/22/55 34 215,
j.osiejewicz@uw.edu.pl

Z-CA DYREKTOR INSTYTUTU DS. STUDENCKICH
KIEROWNIK STUDIÓW NA KIERUNKU LINGWISTYKA STOSOWANA

dr Agnieszka Błaszczak
pok. 2.620, tel. +48/22/55 34 202,
a.blaszczak@uw.edu.pl