dr Monika Konert-Panek

InformacjePrzebieg karieryZainteresowania naukoweWybrane publikacjeLinki do osobistych profili naukowych/zawodowychWięcej
ORCID https://orcid.org/0000-0002-1463-3357
Obszar naukowy językoznawstwo
Stanowisko adiunkt
Numer pokoju w IKSI 3.510
E-mail m.konert@uw.edu.pl
Dyżur środa, 14.45-15.45 (po uprzednim umówieniu mailowym do końca poprzedzającego dnia).

 

 • doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, Uniwersytet Warszawski, 2007
 • magister filologii angielskiej, Uniwersytet Warszawski, 2002
 • fonetyka i fonologia języka angielskiego
 • socjolingwistyka
 • stylistyka
 • lingwistyka kontrastywna
Książki
 • Konert-Panek, M. (2021), From Mentalism to Optimality Theory: Notion of the Basic Phonological Segment. Warszawa, DOI: 10.31338/uw.9788323554325
Rozdziały
 • Konert-Panek, M. (2017), Americanisation versus Cockney Stylisation in Amy Winehouse’s Singing Accent, (w): V. Kennedy, M. Gadpaille (red.), Ethnic and Cultural Identity in Music and Song Lyrics. Newcastle upon Tyne, s. 77-94.
 • Konert-Panek, M. (2017), „Don’t follow leaders, watch the pawking metaws”. Akcent Boba Dylana a tradycje muzyczne amerykańskiego Południa, (w): M. Budzyńska-Łazarewicz, K. Gajda (red.), Nowe słowa w piosence. Źródła. Rozlewiska. Poznań, s. 87-101.
 • Konert-Panek, M. (2017), „Just fake accent nicked from someone posh”. Akcent w śpiewie jako wyraz tożsamości regionalnej i klasowej – przypadek Sleaford Mods, (w): A. Juszczyk, K. Sierzputowski, S. Papier, N. Giemza (red.),  Muzyka/Uniwersytet/Technologia/Emocje. Studia nad muzyką popularną. Kraków, s. 123-136.
 • Konert-Panek, M. (2016), „Under Pressure”: dwa głosy – dwa akcenty. Socjofonetyczny obraz czynników warunkujących styl wokalny w muzyce popularnej, (w): J Osiński, M. Pranke, P. Tański (red.), Kultura rocka 2. Słowo – dźwięk – performance (1). Toruń, s. 87-108.
Artykuły
 • Konert-Panek, M., Gradowski, M. (2021), „Dublin in the rain is mine” – tożsamość i (prze)tworzona tradycja w piosence Big Fontaines D.C, (w:) „Czas Kultury” nr 3/2021 (210), s. 41-47.
 • Gradowski, M., Konert-Panek, M. (2020), Marlene Dietrich i The Millionaire Waltz Queen. Językowo-muzyczne konstrukcje persony w muzyce popularnej, (w:) „Załącznik Kulturoznawczy” 2020 nr 7, s. 301-326.
 • Konert-Panek, M. (2018), Singing accent Americanisation in the light of frequency effects: LOT unrounding and PRICE monophthongisation in focus, (w:) „Research in Language” 16(2), s. 155-168.
 • Konert-Panek, M. (2017), Overshooting Americanisation. Accent stylisation in pop singing – acoustic properties of the BATH and TRAP vowels in focus, (w:) „Research in Language” 15(4), s. 371-384.
 • Konert-Panek, M. (2015), Angielszczyzna a polszczyzna – foniczne aspekty stylistyki. Wyzwania dla tłumacza, (w:) „Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula”  39, s. 83-94.