dr Małgorzata Kornacka

InformacjePrzebieg karieryZainteresowania naukoweWybrane publikacjeLinki do osobistych profili naukowych/zawodowychWięcej
ORCID https://orcid.org/0000-0003-1140-3705
Obszar naukowy językoznawstwo
Stanowisko adiunkt
Numer pokoju w IKSI 3.520
E-mail m.kornacka@uw.edu.pl
Dyżur czwartki, godz. 11.30-13.00
 • doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, Uniwersytet Warszawski, 2004
 • magister filologii w zakresie filologii klasycznej, Uniwersytet Warszawski, 2011
 • magister filologii w zakresie lingwistyki stosowanej, Uniwersytet Warszawski, 1993
 • licencjat w zakresie arabistyki, Uniwersytet Warszawski, 2015
 • licencjat w zakresie asyriologii, Uniwersytet Warszawski, 2019
 • gramatyka porównawcza
 • gramatyka historyczna
 • semantyka
 • formalny opis języka
Książki
 • Kornacka, M. (red.) (2014), Spójność tekstu specjalistycznego. Warszawa.
 • Górnicz, M./ Kornacka, M. (red.) (2016), Spójność tekstu specjalistycznego (2). Warszawa.
 • Górnicz, M./ Kornacka, M. (red.) (2019), Spójność tekstu specjalistycznego (3). Warszawa.
Rozdziały
 • Kornacka, M. (2019), Nawiązania do innych tekstów w tytułach tekstów specjalistycznych — znajome czy nieznajome oblicze powiązań międzytekstowych? (w:) Górnicz, M./ Kornacka, M. (red.), Spójność tekstu specjalistycznego (3). Warszawa, s. 60-80.
 • Kornacka, M. (2019), Spójność w zdaniu a rodzaje łącznika w języku polskim : łącznik czasownikowy, zaimkowy, sufigowany i zerowy : uwagi typologiczne i perspektywa badań korpusowych  (w:) Górnicz, M./ Kornacka, M. (red.), Spójność tekstu specjalistycznego (3). Warszawa, s. 81-108.
Artykuły
 • Kornacka, M. (2019), Homerycka tradycja słowotwórcza w późnej poezji antycznej. Złożenia nominalne w poemacie „Lithika”, „Meander” 74, s. 41-71.