dr Maciej Durkiewicz

InformacjePrzebieg karieryZainteresowania naukoweWybrane publikacjeLinki do osobistych profili naukowych/zawodowychWięcej
ORCID https://orcid.org/orcid.org/0000-0002-7749-944X
Obszar naukowy językoznawstwo
Stanowisko asystent
Numer pokoju w IKSI 3.520
E-mail m.durkiewicz@uw.edu.pl
Dyżur poniedziałki, 13.35-14.45 w sali 3.520
 • doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, Uniwersytet Warszawski, 2017
 • magister filologii w zakresie filologii włoskiej, Uniwersytet Warszawski, 2002
 • współczesny język włoski, jego struktury i odmiany
 • lingwistyka tekstu
 • korpusy
 • interlingwy polskojęzycznych osób uczących się j. włoskiego jako obcego
 • języki mniejszościowe w kontakcie z j. włoskim (retoromański i greko di Calabria)
Książki
 • Durkiewicz, Maciej (2020), Lingua e testualità dei diari on-line italiani, Frankfurt am Main.
Rozdziały
 • Durkiewicz, M. (2019), Osservazioni sulla punteggiatura e sulla costruzione del testo in un corpus di blog diaristici, (w:) A. Ferrari et al. (red.), Punteggiatura, sintassi, testualità nella varietà dei testi italiani contemporanei. Firenze, s. 65-77.
 • Durkiewicz, M. (2019), Autori di diari on-line di fronte alla norma: scriventi incompetenti, recalcitranti o conservatori?, (w:) E. Jamrozik/K. Miłkowska-Samul/R. Sosnowski, R. (red.), Il conflitoo nella lingua e nella cultura italiana: analisi, interpretazioni, prospettive. Firenze, s.71-81.
Artykuły
 • Durkiewicz, M. (2019), Materiali linguistici di incerto status sintattico in un corpus di post di blog», (w:) “Kwartlanik Neofilologiczny” 4, s. 695-702.