prof. ucz. dr hab. Paweł Szerszeń

InformacjePrzebieg karieryZainteresowania naukoweWybrane publikacjeLinki do osobistych profili naukowych/zawodowychWięcej
ORCID https://orcid.org/0000-0003-3606-800X
Obszar naukowy językoznawstwo
Stanowisko prof.UW
Numer pokoju w IKSI 3.246
E-mail pszerszen@uw.edu.pl
Dyżur czwartek, 12.00-13.00  (zapisy mailowe)
 • doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, Uniwersytet Warszawski, 2014
 • doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, Uniwersytet Warszawski, 2008
 • magister filologii w zakresie lingwistyki stosowanej, Uniwersytet Warszawski, 1998
 • lingwistyka tekstu: badania nad hipertekstem
 • dydaktyka języków obcych i jej podstawy naukowe
 • dydaktyka języków specjalistycznych
 • translatoryka (translodydaktyka)
 • media elektroniczne i cyfrowe w edukacji obcojęzycznej
Książki
 • Szerszeń P., (2014),  Platformy (glotto)dydaktyczne. Ich implementacja w uczeniu specjalistycznych języków obcych, (= Studi@ Naukowe 15). Warszawa.
 • Szerszeń P., (2010),  Glottodydaktyka a hiperteksty internetowe, Języki. Warszawa.
Rozdziały
 • Szerszeń P. (2017): Języki specjalistyczne – terminy – uczenie języków specjalistycznych, (w:) M. Małachowicz, S. Grucza (red.), Polskie i europejskie nurty terminologiczne (=Studia Naukowe 35, Warszawa), s. 89-107.
 • Szerszeń P., (2017): Komunikacja w środowiskach e-learningowych, (w:) J. Allnajjar (ed.), Komunikacja w organizacjach. Teoria i praktyka, Saarbrücken, s. 171-192.
 • Kiefer K.-H./ Efing Ch./ Szerszeń, P., (2016): Wissenstransfer und E-Learning in der beruflichen Aus- und Weiterbildung: Das EDEKA-Wissensportal aus sprachwissenschaftlicher und sprachdidaktischer Perspektive, (w:) Zhu J., Zhao J., Szurawitzki M. (red.), Germanistik zwischen Tradition und Innovation. Akten des XIII. Internationalen Germanistikkongresses Shanghai 2015, T. 2., Frankfurt am Main i in., 49-54. (= Publikationen der Internationalen Vereinigung für Germanistik 21)
 • Szerszeń P., (2016): Fachtextanalyse im Studium. Einige Bemerkungen zur konfrontativen Fachtextanalyse in universitärer Fachfremdsprachendidaktik, (w:) K. Nycz, K.-D. Baumann, H.  Kalverkämper (red.) Fachsprachenforschung in Polen (=Forum für Fachsprachenforschung 127). Berlin, s. 237-250.
 • Szerszeń, P. (2015): Das Erlernen einer Fremdsprache: einer Gemein- oder einer Fachsprache? Einige Bemerkungen zum Beginn des Fachsprachenunterrichts und zu Möglichkeiten dessen Umsetzung. (w:) Ch. Efing, B. Hufeisen, N. Janich (red.), Wissen-Kompetenz-TexT, Sprache und Kommunikation in der beruflichen Bildung. Modellierungen-Anforderungen-Förderung. Frankfurt am Main, s. 47-68.
Artykuły
 • Szerszeń, P. (2019): Linguistisch-glottodidaktisce Analyse der modernen elektronischen Medien am Beispiel des Projekts Jasne-Alles klar!,  (w:) Sprache im Beruf 2/2019, s. 165-184
 • Efing, Ch./ Szerszeń, P. (2019): Berufliche und betriebliche Wissenskommunikation in digitalen Medien (w:) K. Beckers, M. Wassermann (red.): Wissenskommunikation im Web. Frankfurt am Main, s. 181-202.
 • Szerszeń P. (2018), Na czym polega „lingwistyczna inteligencja” współczesnych systemów glottodydaktycznych? Adaptywność w skali mikro- i makro w obecnych rozwiązaniach e-learningowych, (w:) „Applied Linguistics Papers”, 25/1/2018,  s. 61-72.
 • Szerszeń, P., Romanowski P. (2018):  Do contemporary e-learning solutions support the development of intercultural competence? Insights from European Project, (w:) “Journal of Pedagogical Research”, 2, 3, 2018, s. 192-202.
 • Szerszeń, P. (2015): Aktuelle Tendenzen im computerunterstützten (Fach-)Fremdsprachenunterricht (w:) Zeitschrift für Interkulturellen Fremdsprachenunterricht 1, s. 250-260, http://zif.spz.tu-darmstadt.de/jg-19-1/beitrag/Szerszen.pdf