dr Agnieszka Błaszczak

InformacjePrzebieg karieryZainteresowania naukoweWybrane publikacjeLinki do osobistych profili naukowych/zawodowychWięcej
ORCID https://orcid.org/0000-0002-0021-221X
Obszar naukowy językoznawstwo
Stanowisko adiunkt
Numer pokoju w IKSI 2.620
E-mail a.blaszczak@uw.edu.pl
Dyżur wtorek 11:30 – 13:00

(po uprzednim uzgodnieniu mailowym)

  • doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, Uniwersytet Warszawski, 2018
  • magister filologii w zakresie lingwistyki stosowanej, Uniwersytet Warszawski, 2010
  • leksykografia
  • lingwistyka korpusowa;
  • metodyka nauczania języków obcych
Rozdziały
  • Błaszczak, A., (2016), Dydaktyka przekładu w szkolnictwie wyższym, [w:] Publikacje pokonferencyjne. III Kongres Młodych Ludzi Nauki, s. 4-11
  • Błaszczak, A., (2015), Analiza kontrastywna mikrostruktur XX/XXI-wiecznych słowników dwujęzycznych (angielsko-polskich) na przykładzie jednostki leksykalnej head, [w:] Publikacje pokonferencyjne. II Kongres Młodych Ludzi Nauki, s. 12-20
Artykuły
  • Błaszczak, A., (2016), The linguistic picture of the world seen from the perspective of basic color terms – blue and niebieski. The comparative analysis, [w:] Studia Naukowe 35, s. 201-221