dr Agnieszka Dickel

InformacjePrzebieg karieryZainteresowania naukoweWybrane publikacjeLinki do osobistych profili naukowych/zawodowychWięcej
ORCID
Obszar naukowy językoznawstwo
Stanowisko adiunkt
Numer pokoju w IKSI 3.514
E-mail a.dickel@uw.edu.pl
Dyżur czwartki 12.00-13.00 po uprzednim umówieniu terminu spotkania drogą mailową, stacjonarnie lub na stałym linku: https://meet.google.com/pnm-mzgc-nuv
 • doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, Uniwersytet Warszawski, 2000
 • magister filologii w zakresie lingwistyki stosowanej, Uniwersytet Warszawski, 1990
 • lingwistyka języków specjalistycznych
 • lingwistyka kontrastywna
 • translatoryka
 • dydaktyka translacji
 • teoria i praktyka przekładu literackiego
Książki
 • Dickel, A./ Burda, U./ Olpińska, M. (7 podręczników w ramach serii wydawniczej 2007-2010), Polens Wirtschafts- und Rechtssystem, Warszawa.
Rozdziały
Artykuły
 • Dickel, A. (2013), Didaktik des Fachsprachenunterrichts, (w:) Karpiński Ł. (red.), „Komunikacja Specjalistyczna” 6,  s.101-120.
 • Dickel, A. (2013), Geschichtlicher Hintergrund von Fachsprachen und ihre Definition, (w:) Grucza, F. (red.), „Publikationen der Internationalen Vereinigung für Germanistik,   Akten des XII Internationalen Germanistikkongresses Warschau 2010“18,  Frankfurt am Main-Berlin-Bern-Bruxelles-New York-Oxford-Warszawa-Wien, s. 19-24.
 • Dickel, A. (2012), Der fachsprachliche und der allgemeinsprachliche Unterricht – Gemeinsamkeiten und Unterschiede, (w:) Olpińska-Szkiełko, M./ Grucza, S./ Berdychowska, Z/ Żmudzki, J. (red.),  „Der Mensch und seine Sprachen. Festschrift für Professor Franciszek Grucza“, Frankfurt am Main-Berlin-Bern-Bruxelles-New York-Oxford-Warszawa-Wien, s.  196-205.
 • Dickel, A/ Burda, U/  Grucza, S./ Szerszeń, P. (2012), LISTIG-Wsparcie e-learningowe dla praktyki glotto- i translodydaktycznej, (w:) „Lingwistyka Stosowana”6, Warszawa,  s. 59-74.
 • Dickel, A. (2012), Materiały do nauczania niemieckiego języka gospodarki dla przyszłych tłumaczy oraz ich struktura, (w:) Kościałkowska-Okońska, E./ Pławski M. (red.), „Rocznik Przekładoznawczy 7. Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu”, Toruń, s. 179-188.