dr Alicja Sztuk

InformacjePrzebieg karieryZainteresowania naukoweWybrane publikacjeLinki do osobistych profili naukowych/zawodowychWięcej

ORCID https://orcid.org/0000-0001-5517-0304
Obszar naukowy językoznawstwo
Stanowisko adiunkt
Numer pokoju w IKSI 510
E-mail alicja.sztuk@uw.edu.pl
Dyżur poniedziałek, 15:00-16:00 (on-line)

 

 • doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, Uniwersytet Warszawski, 2016
 • magister filologii w zakresie lingwistyki stosowanej, Uniwersytet Warszawski, 2012
 • licencjat filologii w zakresie lingwistyki stosowanej, Uniwersytet Warszawski, 2010

 • terminologia
 • bazy danych terminologicznych
 • terminotyka (nowe technologie w tworzeniu i zarządzaniu zasobami terminologicznymi)
 • NLP (przetwarzanie języka naturalnego)

Książki
 • Sztuk, A. (2017), Normalizacja translatoryczna, Studi@ Naukowe, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej, Warszawa.
Rozdziały
 • Sztuk, A. (2018), Polska i niemiecka działalność normalizacyjno-terminologiczna, (w:) Vіktorіya Іvaschenko (red.) SŁOWIAŃSKA TERMINOLOGIA W KOŃCU XX – NA POCZĄTKU XXI WIEKU, Kijów, s. 576-590
Artykuły
 • Sztuk, A. (2019),  Terminologiedatenbanken – Möglichkeiten der Qualitätsauswertung, (w:) „Kwartalnik Neofilologiczny“ 4/2019, s. 636-651
 • Sztuk, A. (2019), O konieczności relatywistycznego podejścia do oceny stopnia znormalizowania terminu, (w:) „Studia Translatorica” 10, s. 101-111
 • Sztuk, A. (2018), Banki danych terminologicznych – aktualne tendencje w zarządzaniu terminologią (w:) „Orbis Linguarum” 49 – Wokół terminologii, s.193-204
 • Sztuk A, (2018), Sztuczna inteligencja (SI) w badaniach lingwistycznych, (w:) „Applied Linguistics Papers” 25/4, s. 159‑174
 • Sztuk, A. (2017), Tendenzen in Bildung neuer Terminologie aus dem Bereich des Schutzes personenbezogener Daten am Beispiel des Deutschen und des Polnischen, (w:) „Studia Niemcoznawcze“  LIX, s. 627-637