dr Ewa Zwierzchoń-Grabowska

InformacjePrzebieg karieryZainteresowania naukoweWybrane publikacjeLinki do osobistych profili naukowych/zawodowychWięcej
ORCID https://orcid.org/0000-0001-5252-4189
Obszar naukowy językoznawstwo
Stanowisko adiunkt
Numer pokoju w IKSI 3.246
E-mail e.zwierzchon@uw.edu.pl
Dyżur poniedziałki, 11:15-12:15, pok. 3.246 (po uprzednim umówieniu mailowym)

 

 • doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, Uniwersytet Warszawski, 2006
 • magister filologii w zakresie lingwistyki stosowanej, Uniwersytet Warszawski, 1996
 • tłumaczenia wspomagane komputerowo CAT
 • dydaktyka języków obcych i jej podstawy naukowe
 • nauczanie języka niemieckiego i rosyjskiego jako obcego
 • okulografia (eye tracking) i jej zastosowanie w lingwistyce i glottodydaktyce
Książki
Rozdziały
 • Zwierzchoń-Grabowska, E. (2019), Oprogramowanie CAT w pracy początkujących tłumaczy, (w:) J. Lubochna-Kruglik, O. Małysa, G. Wilk (red.), Przestrzenie przekładu 3, Katowice, s. 301-310.
 • Zwierzchoń-Grabowska, E. (2016), Mechanizmy spójnościowe hipertekstów specjalistycznych, (w:) M. Górnicz, M. Kornacka (red.), Spójność tekstów specjalistycznych 2, Warszawa, s.135-145.
 • Zwierzchoń-Grabowska, E. (2015), Nauczanie języka obcego specjalistycznego a poziom opanowania przez ucznia języka obcego ogólnego i wiedzy specjalistycznej, (w:) M. Sowa, M. Mocarz-Kleindienst, U. Czyżewska (red.), Nauczanie języków obcych na potrzeby rynku pracy, Lublin, s. 243-253.
 • Zwierzchoń-Grabowska, E. (2013), Eye-tracking support in translation studies, (w:) S. Grucza, M. Płużyczka, J. Zając (red.), Translation Studies and Eye-Tracking Analysis (= Warschauer Studien zur Germanistik und Angewandten Linguistik), Frankfurt/M., s. 67-84.
 • Zwierzchoń-Grabowska, E. (2010), Interlingwalna intradyscyplinarna komunikacja specjalistyczna, (w:) S. Grucza, A. Marchwiński, M. Płużyczka (red.), Translatoryka. Koncepcje – Modele – Analizy, Warszawa, s. 439-449.
Artykuły
 • Zwierzchoń-Grabowska, E. (2017), Internetowe słowniki specjalistyczne jako narzędzie pracy tłumacza tekstów specjalistycznych, (w:) „Lingwistyka Stosowana” 22, s. 163-187.
 • Zwierzchoń-Grabowska, E. (2013), Technologie informacyjno-komunikacyjne w nauce języków obcych, (w:) „Komunikacja Specjalistyczna” 6, s. 132-139.
 • Zwierzchoń-Grabowska, E. (2012), Analiza tłumaczeń interlingwalnych a parametry okulograficzne, (w:) „Lingwistyka Stosowana” 6, s. 207-215.
 • Zwierzchoń-Grabowska, E. (2011), Okulograficzne wsparcie badań nad procesem tłumaczenia pisemnego, (w:) „Lingwistyka Stosowana” 4, s. 199-210.