dr hab. Anna Borowska

InformacjePrzebieg karieryZainteresowania naukoweWybrane publikacjeLinki do osobistych profili naukowych/zawodowychWięcej
ORCID https://orcid.org/0000-0002-4990-9667
Obszar naukowy językoznawstwo
Stanowisko adiunkt
Numer pokoju w IKSI 3.615
E-mail a.borowska@uw.edu.pl
Dyżur Czwartek godz. 12.30-13.15

pokój 3.615

 • doktor habilitowana nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, Uniwersytet Warszawski, 2018
 • doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, Uniwersytet Warszawski, 2008
 • magister filologii angielskiej z przygotowaniem pedagogicznym, Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2001
 • język lotniczy
 • komunikacja aeronautyczna
 • awialingwistyka
 • testowanie językowe w lotnictwie
 • nauczanie języków specjalistycznych
Książki
 • Borowska, A. P. (2017), Avialinguistics. The Study of Language for Aviation Purposes, Frankfurt am Main.
Rozdziały
 • Borowska, A. P. (2016), Do expert speakers need to practice a language?, (w:) A. Borowska/ A. Enright (red.), Changing Perspectives on Aviation English Training, Warszawa, s. 61–72.
 • Borowska A./ Łączek M./ Szerszeń P. (2016), Specialised Language Teaching and Learning through Modern Technologies, (w:) A. Borowska/ A. Enright (red.), Changing Perspectives on Aviation English Training, Warszawa, s. 104–111.
 • Borowska A., (2017), Is there any dominant culture in global aeronautical settings?, (w:) Збірник матеріалів ІІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції, МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА», Kijów, s. 137–144.
Artykuły
 • Borowska, A. (2017), Aeronautical English: an Analysis of Selected Communication Strategies Used by Native English Speakers, (w:) „Proceedings of the National Aviation University”, 2/2017, s.139–146.
 • Borowska, A. (2017), Decoding negation in aeronautical discourse, (w:) „Kwartalnik Neofilologiczny” 3/2017, Warszawa, s. 366–379.
 • Borowska, A. (2017), Dyferencjacja zadań badawczych awialingwistyki na tle bieżących potrzeb lotnictwa, (w:) „Lingwistyka Stosowana – Applied Linguistics – Angewandte Linguistik. Przegląd/Review” 23, Tom 3/2017, s. 1–14.
 • Borowska, A. (2018), A Multilingual Speaker in Global Aviation Communication, (w:) „Applied Linguistics Papers”, 25/2, s. 11-19.
 • Borowska, A. (2018), How to Interpret Aviation Lingua Franca, (w:) „Across Borders. Cultures in Dialogue” Zeszyt 74, s. 57-71.